Cabergolin "Teva"

G02CB03
 
 

Dopaminagonist med prolaktinhæmmende virkning. Syntetisk sekalealkaloid. 

Anvendelsesområder

 • Laktationshæmning eller afbrydelse af laktation
 • Hyperprolaktinæmiske tilstande med
  • amenoré
  • oligomenoré
  • anovulation
  • galaktoré.
 • Prolaktinproducerende hypofysetumor
 • Idiopatisk hyperprolaktinæmi
 • Gynækomasti
 • Empty sella-syndrom med hyperprolaktinæmi
 • Akromegali.

  

Behandlingen af prolaktinproducerende hypofysetumorer bør foregå på specialafdeling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,5 mg (delekærv) cabergolin. 

Doseringsforslag

Laktationshæmning. 1 mg som engangsdosering inden for 24 timer efter fødslen. 

 

Afbrydelse af laktation. 0,25 mg 2 gange dgl. i 2 dage. 

For at undgå ortostatisk hypotension, bør denne dosis (max 1 mg) ikke overskrides. 


Hyperprolaktinæmi og akromegali. 

 • Initialt 0,5 mg ugentlig som engangsdosis eller fordelt på 2 doser ugentlig.
 • Dosis kan øges med 0,5 mg ugentlig, til optimal dosis er nået, afhængig af serum-prolaktin og terapeutisk effekt.
 • Optimal dosis er sædvanligvis 1 mg ugentlig, men doser op til 4,5 mg ugentlig har været anvendt. Dog højst 3,0 mg dgl.

 

Bemærk: Bør indtages i forbindelse med et måltid for at nedsætte risikoen for gastro-intestinale gener. 

Kontraindikationer

 • Allergi over for sekalealkaloider
 • Lunge-, perikardiale- og retroperitoneale lidelser i anamnesen
 • Ved langtidsbehandling: Hjerteklaplidelse påvist ved ekkokardiografi.

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed ved
  • aktuel eller tidligere ulcussygdom
  • Raynauds syndrom
  • alvorlig psykisk sygdom
  • pleurapulmonale forandringer
  • forandringer i hjerteklapper
  • hypertension
  • kardiovaskulær sygdom
  • samtidig behandling med lægemidler, der kan påvirke blodtrykket.
 • På grund af risiko for hypotension bør blodtrykket kontrolleres både liggende og stående, især initialt.
 • På grund af risiko for fibrotiske sygdomme bør ekkokardiografi foretages 3-6 måneder efter behandlingsstart og derefter regelmæssigt, ca. hver 12. måned.
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår. 
 • Cabergolin kan på grund af bivirkninger, især ved starten af behandlingen, påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
 • Ved stærkt nedsat leverfunktion. Dosisreduktion ved langtidsbehandling.

Bivirkninger

Ved kortvarig behandling i forbindelse med afbrydelse af laktation/hæmning er bivirkningerne oftest milde og forbigående.
Ved længerevarende behandling ses:
Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed.
Abdominalsmerter, Dyspepsi, Gastritis, Kvalme.
Hjerteklaplidelse, Pericarditis, Perikardiel ekssudation.
Hovedpine, Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Obstipation, Opkastning.
Hypotension, Ortostatisk hypotension.
Hedeture, Mastalgi.
Depression, Døsighed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Fibrose.
Dyspnø, Perifere ødemer, Raynauds syndrom.
Benkramper, Paræstesier, Synkope, Uvarslede søvnanfald.
Hemianopsi.
Ikke kendt Angina pectoris, Lungefibrose, Pleuraekssudat, Pleuritis.
Aggressivitet, Hallucinationer, Hyperseksualitet*, Ludomani*, Tremor.
Synsforstyrrelser.

* Disse bivirkninger kan observeres hos patienter med Parkinsons sygdom i behandling med dopaminagonister, herunder cabergolin. 

Interaktioner

 • Dopamin-D2-receptorblokkere som antipsykotika eller metoclopramid kan nedsætte effekten af cabergolin.
 • Samtidig indgift af makrolider og cabergolin kan medføre risiko for vasospastiske bivirkninger, og kombinationen bør undgås.
 • Der er påvist kraftig interaktion imellem cabergolin og itraconazol, og samtidig behandling bør undgås.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på (betydende) overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 4097, 4096, 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

 

Fertile kvinder og mænd

Graviditet bør undgås i mindst 1 måned efter behandling med cabergolin er afsluttet pga. dets lange halveringstid og de begrænsede tilgængelige data om eksponering af fosteret. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Kan anvendes til at hæmme mælkedannelsen. Såfremt mælkedannelsen ikke hæmmes, bør amningen afbrydes, da der ikke findes data for udskillelsen i modermælk og effekt på barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Obs. Pause efter graviditet.

Farmakodynamik

Virker ved at påvirke balancen mellem forskellige signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin og acetylkolin.
Hæmmer på ukendt måde dannelsen af væksthormon og prolaktin i hypofysen. 

Den prolaktinsænkende virkning indtræder efter ca. 6 timer. Virkningsvarighed 2-3 uger.  

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-4 timer.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 65 timer.
 • 2-3% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.) 118275
2 stk.
165,60 82,80
(B) tabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.) 118286
8 stk.
564,60 70,58

Substitution

tabletter 0,5 mg
Dostinex Pfizer, Cabergolin, tabletter 0,5 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  0,5 mg

Præg:
CBG, 0.5
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,6 x 8,1
tabletter 0,5 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4096 Ricci E1, Parazzini F, Motta T Pregnancy outcome after cabergoline treatment in early weeks of gestation Reprod Toxicol 2002 16(6) 791-3 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12401507


4097 Colao A, Abs R, Bárcena DG et al Pregnancy outcomes following cabergoline treatment: extended results from a 12-year observational study Clin Endocrinol (Oxf) 2008 668(1) 66-71 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17760883

 
 

Revisionsdato

2019-01-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...