Orlistat "Sandoz"

A08AB01
 
 
Middel mod adipositas, malabsorptivum.

Anvendelsesområder

Til vægttab som supplement til diæt hos overvægtige med BMI ≥ 28 kg/m2

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 60 mg orlistat. 

Doseringsforslag

Voksne. 60 mg 3 gange dgl. umiddelbart før, under eller inden for 1 time efter hvert hovedmåltid. 

 

Bemærk: 

 • Hvis et måltid springes over eller ikke indeholder fedt, bør præparatet ikke indtages.
 • Bør anvendes i kombination med en energibegrænset diæt, hvor kun ca. 30% af energien eller mindre kommer fra fedt.
 • Hvis der ikke er opnået vægttab efter 12 uger, seponeres behandlingen.
 • Behandlingsvarighed højst 6 måneder.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge < 18 år.

Kontraindikationer

 • Kronisk malabsorption
 • Kolestase
 • Samtidig behandling med ciclosporin
 • Samtidig behandling med andre orale antikoagulantia.

Forsigtighedsregler

 • Anvendes med en energireduceret og fedtbegrænset kost fordelt på 3 hovedmåltider. 
 • Ved en 6,3 MJ (1.500 kcal) diæt skal den absolutte fedtindtagelse kun være ca. 50 g daglig.
 • Ved længerevarende behandling bør suppleres med vitamin-mineraltilskud.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre > 75 år.
 • Begrænset erfaring ved nyre- eller leverinsufficiens.
 • Hos patienter med nyresygdom kan i sjældne tilfælde forekomme hyperoxaluri og oxalatnefropati. 
 • Antidiabetisk behandling bør monitoreres nøje. 
 • Det anbefales at anvende supplement til oral antikonception, idet denne kan svigte ved svær diarré.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Influenzalignende symptomer.
Abdominalsmerter, Fedtet afføring, Flatulens, Fækal inkontinens, Hyppig eller tynd afføring, Olielignende småsivning fra rectum.
Hypoglykæmi.
Hovedpine.
Infektion i øvre luftveje.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Tand- og tandkødssygdom.
Angst.
Infektion i nedre luftveje.
Menstruationsforstyrrelser, Urinvejsinfektion.
Ikke kendt Hepatitis, Pancreatitis.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Nyrefunktionspåvirkning.
 • Der er set letale tilfælde af hepatitis samt fatale tilfælde, hvor levertransplantation har været nødvendig.
 • Bivirkningerne øges ved højt fedtindtag, men nedsættes væsentligt, hvis kostens fedtindhold reduceres til ca. 30% af kostens energi.

Interaktioner

 • Orlistat kan nedsætte absorptionen af:
  • ciclosporin
  • losartan
  • enalapril
  • amiodaron.
 • Kombinationsbehandling med amlodipin kan udvikle hypertensive peaks.
 • Orlistat påvirker den antikoagulerende virkning (INR-værdien) af warfarin og andre antikoagulantia.
 • Orlistat kan nedsætte absorptionen af fedtopløselige vitaminer (vitamin D, E, A, K) og betacaroten. Vitamin-mineraltilskud bør indtages mindst 2 timer efter orlistat eller ved sengetid.
 • Der kan forekomme hypotyroidisme og/eller dårligere kontrol af hypotyroidisme, når orlistat og levothyroxin indtages samtidigt. Det kan være nødvendigt at tage orlistat og levothyroxin på forskellige tidspunkter, og evt. justere levothyroxindosis.
 • Samtidig behandling med orlistat og antiepileptika fx valproat og lamotrigin kan forårsage kramper, og der bør derfor monitoreres for mulige ændringer i frekvensen og/eller intensiteten af kramperne.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Utilstrækkelige data. Den systemisk absorption er ringe, så teratogen effekt er usandsynlig. Risikoen for andre skadelige virkninger på fosteret må anses for lille. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter lægelig vurdering. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Orlistat hæmmer mave-tarmkanalens lipaser (pancreaslipase) og dermed hydrolysen af fedt til absorberbare frie fedtsyrer og monoglycerider, således at der induceres en ca. 25% fedtmalabsorption.

Farmakokinetik

Mindre end 2% absorberes fra mave-tarmkanalen.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) hårde kapsler 60 mg 036322
84 stk. (blister)
381,05 27,93
(HA) hårde kapsler 60 mg 596325
126 stk. (blister)
448,85 21,85

Foto og identifikation

Hårde kapsler  60 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
hårde kapsler 60 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-01-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. december 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...