Naratriptan "Teva"

Naratriptan Teva
N02CC02
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af migræneanfald

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg naratriptan (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

 • Voksne 2,5 mg.
  • Hvis symptomerne vender tilbage, kan behandlingen gentages med 2,5 mg efter mindst 4 timer.
  • Maksimal døgndosis er 5 mg.
  • Ved nedsat lever- eller nyrefunktion er maksimal døgndosis 2,5 mg.

 

Bemærk: 

 • Hvis 1. dosis ikke virker, vindes intet ved at gentage doseringen til samme anfald.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge < 18 år og ældre > 65 år.
 • Triptaner bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå medicinoverforbrugshovedpine.
 • Tabletterne skal synkes hele.

Kontraindikationer

 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Variant-angina/koronar vasospasme
 • Tidligere cerebrovaskulært attak (CVA)
 • Tidligere apopleksi eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI) i hjernen
 • Ukontrolleret hypertension
 • Symptomgivende perifere vaskulære lidelser
 • Stærkt nedsat lever- eller nyrefunktion (GFR < 15 ml/min.)
 • Samtidig indgift af ergotamin, derivater af ergotamin eller andre triptaner/5-HT1-receptoragonister.

Forsigtighedsregler

 • Alvorlige neurologiske lidelser som årsag til hovedpinen bør udelukkes, inden behandling iværksættes.
 • Bør ikke gives til patienter i risikogruppen for iskæmisk hjertelidelse uden forudgående kardiovaskulær undersøgelse.
 • Indeholder en sulfonamidkomponent og bør ikke anvendes af patienter med kendt overfølsomhed over for sulfonamider.
 • Evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner kan påvirkes.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Kvalme, Opkastning.
Varmefølelse.
Døsighed, Paræstesier, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi, Hypertension.
Meget sjældne (< 0,01%) Iskæmiforandringer i ekg, Myokardieinfarkt.
Ansigtsødem.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.

Interaktioner

 • På grund af risiko for vasokonstriktorisk effekt skal der gå 24 timer efter indgift af ergotamin før evt. administration af triptaner. Omvendt skal der gå 6 timer efter indgift af naratriptan før administration af ergotamin.
 • På grund af additiv effekt skal der gå 24 timer mellem indgift af naratriptan og ergotamin, ergotderivater eller andre triptaner/5-HT1-receptoragonister.
 • Samtidig brug af SSRI eller SNRI giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 50 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Virker vasokonstriktorisk på intrakranielle arterier og hæmmer frigørelse af peptider. Virkningen skyldes selektiv stimulation af 5-HT1B/1D-receptorerne.

Farmakokinetik

Biotilgængelighed ca. 70%. Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 2 timer. Metaboliseres delvist i leveren til inaktive metabolitter. Plasmahalveringstid ca. 5,5 timer. Ca. 50% udskilles uomdannet gennem nyrerne. Begyndende effekt ses inden for ca. 1 time.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Quinolingult (E104) : filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 2,5 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 089868
6 stk. (blister)
287,70 47,95
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 193423
6 stk. (blister)
285,00 47,50
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 449092
18 stk. (blister)
852,75 47,38
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 523772
18 stk. (blister)
850,25 47,24

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
NT, 2.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn
Mål i mm: 9,5 x 9,5
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-05-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...