Naratriptan "Teva"

Naratriptan Teva
N02CC02
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af migræneanfald

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg naratriptan (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 2,5 mg.  

 • Hvis symptomerne vender tilbage, kan behandlingen gentages med 2,5 mg efter mindst 4 timer. Maksimal døgndosis 5 mg.

Bemærk: 

 • Hvis 1. dosis ikke virker, vindes intet ved at gentage doseringen til samme anfald.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge < 18 år og ældre > 65 år.
 • Triptaner bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå medicinoverforbrugshovedpine.
 • Tabletterne skal synkes hele.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-15 ml/min.

  Mulige alternativer, se Triptaner.  

Dosisreduktion

 • GFR 15-90 ml/min:

  Voksne. Døgndosis højst 2,5 mg.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Døgndosis højst 2,5 mg ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Variant-angina/koronar vasospasme
 • Tidligere cerebrovaskulært attak (CVA)
 • Tidligere apopleksi eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI) i hjernen
 • Ukontrolleret hypertension
 • Symptomgivende perifere vaskulære lidelser
 • Svær overfølsomhed for andre triptaner pga. risiko for krydsallergi
 • Samtidig indgift af ergotamin, derivater af ergotamin eller andre triptaner/5-HT1-receptoragonister.

Forsigtighedsregler

 • Alvorlige neurologiske lidelser som årsag til hovedpinen bør udelukkes, inden behandling iværksættes.
 • Bør ikke gives til patienter i risikogruppen for iskæmisk hjertelidelse uden forudgående kardiovaskulær undersøgelse.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx dapson, sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner kan påvirkes.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Kvalme, Opkastning.
Varmefølelse.
Døsighed, Paræstesier, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi, Hypertension.
Meget sjældne (< 0,01%) Iskæmiforandringer i ekg, Myokardieinfarkt.
Ansigtsødem.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.

Interaktioner

 • På grund af risiko for vasokonstriktorisk effekt skal der gå 24 timer efter indgift af ergotamin før evt. administration af triptaner. Omvendt skal der gå 6 timer efter indgift af naratriptan før administration af ergotamin.
 • På grund af additiv effekt skal der gå 24 timer mellem indgift af naratriptan og ergotamin, ergotderivater eller andre triptaner/5-HT1-receptoragonister.
 • Samtidig brug af SSRI eller SNRI giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for < 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Se endvidere Triptaner

Referencer: 4253, 3711, 4254, 4252

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Virker vasokonstriktorisk på intrakranielle arterier og hæmmer frigørelse af peptider. Virkningen skyldes selektiv stimulation af 5-HT1B/1D-receptorerne.
 • Virkning indtræder efter ca. 1 time.

 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres delvist i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 5-6 timer.
 • Ca. 50% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Quinolingult (E104) : filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 2,5 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 089868
6 stk. (blister)
240,00 40,00
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 193423
6 stk. (blister)
241,00 40,17
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 449092
18 stk. (blister)
772,85 42,94
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 523772
18 stk. (blister)
760,00 42,22

Substitution

filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Naratriptan "Abacus Medicine" (Parallelimport), Naratriptan, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
NT, 2.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn
Mål i mm: 9,5 x 9,5
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4252 Marchenko A, Etwel F, Olutunfese O Pregnancy outcome following prenatal exposure to triptan medications: a meta-analysis Headache 2015 55 490-501 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25644494


4253 Ephross SA, Sinclair SM Final results from the 16-year sumatriptan, naratriptan, and treximet pregnancy registry Headache 2014 54 1158-72 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24805878


4254 Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H Triptan exposure during pregnancy and the risk of major congenital malformations and adverse pregnancy outcomes: results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study Headache 2010 50 563-75 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20132339

 
 

Revisionsdato

2019-02-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...