Orlistat "Teva"

A08AB01
 
 
Middel mod adipositas, malabsorptivum.

Anvendelsesområder

Kan forsøges som supplement til adipøse patienter, som har BMI ≥ 30 kg/m2eller BMI ≥ 28 kg/m2 med associerede risikofaktorer, og som ikke har tabt sig tilfredsstillende efter 3-6 måneders non-farmakologisk behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 120 mg orlistat. 

Doseringsforslag

Voksne. 120 mg umiddelbart før, under eller inden for 1 time efter hvert hovedmåltid. 

 

Bemærk: 

 • Hvis et måltid springes over eller ikke indeholder fedt, bør præparatet ikke indtages.
 • Bør anvendes i kombination med en energibegrænset diæt, hvor kun ca. 30% af energien eller mindre kommer fra fedt.
 • Hvis der ikke er opnået vægttab efter 12 uger, seponeres behandlingen.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge < 18 år.

Kontraindikationer

 • Kronisk malabsorption
 • Kolestase
 • Samtidig behandling med ciclosporin
 • Samtidig behandling med orale antikoagulantia.

Forsigtighedsregler

 • Anvendes med en energireduceret og fedtbegrænset kost fordelt på 3 hovedmåltider.
 • Ved en 6,3 MJ (1.500 kcal) diæt skal den absolutte fedtindtagelse kun være ca. 50 g daglig.
 • Ved længerevarende behandling bør suppleres med vitamin-mineraltilskud.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre > 75 år.
 • Begrænset erfaring ved nyre- eller leverinsufficiens.
 • Anvendelse kan være forbundet med hyperoxaluri og oxalatnefropati og kan i nogle tilfælde medføre nyresvigt. Risikoen er øget ved underliggende kronisk nyresygdom.
 • Antidiabetisk behandling bør monitoreres nøje.
 • Det anbefales at anvende supplement til oral antikonception, idet denne kan svigte ved svær diarré.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Influenzalignende symptomer.
Abdominalsmerter, Fedtet afføring, Flatulens, Fækal inkontinens, Hyppig eller tynd afføring, Olielignende småsivning fra rectum.
Hypoglykæmi.
Hovedpine.
Infektion i øvre luftveje.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Tand- og tandkødssygdom.
Angst.
Infektion i nedre luftveje.
Menstruationsforstyrrelser, Urinvejsinfektion.
Ikke kendt Hepatitis, Pancreatitis.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Nyrefunktionspåvirkning.
 • Der er set letale tilfælde af hepatitis samt fatale tilfælde, hvor levertransplantation har været nødvendig.
 • Bivirkningerne øges ved højt fedtindtag, men nedsættes væsentligt, hvis kostens fedtindhold reduceres til ca. 30% af kostens energi.

Interaktioner

 • Orlistat nedsætter absorptionen:
  • ciclosporin
  • losartan
  • enalapril
  • amiodaron.
 • Kombinationsbehandling med amlodipin kan udvikle hypertensive peaks.
 • Orlistat påvirker den antikoagulerende virkning (INR-værdien) af warfarin og andre antikoagulantia.
 • Orlistat kan nedsætte absorptionen af fedtopløselige vitaminer (A-, D-, E- og K-vitamin) og betacaroten. Vitamin-mineraltilskud bør indtages mindst 2 timer efter orlistat eller ved sengetid.
 • Der kan forekomme hypotyroidisme og/eller dårligere kontrol af hypotyroidisme, når orlistat og levothyroxin indtages samtidigt. Det kan være nødvendigt at tage orlistat og levothyroxin på forskellige tidspunkter, og evt. justere levothyroxindosis.
 • Samtidig behandling med orlistat og antiepileptika fx valproat og lamotrigin kan forårsage kramper, og der bør derfor monitoreres for mulige ændringer i frekvensen og/eller intensiteten af kramperne.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Utilstrækkelige data. Den systemisk absorption er ringe, så teratogen effekt er usandsynlig. Risikoen for andre skadelige virkninger på fosteret må anses for lille. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter lægelig vurdering. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Orlistat hæmmer mave-tarmkanalens lipaser (pancreaslipase) og dermed hydrolysen af fedt til absorberbare frie fedtsyrer og monoglycerider, således at der induceres en ca. 30% fedtmalabsorption.

Farmakokinetik

Mindre end 2% absorberes fra mave-tarmkanalen.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Enkelttilskud til orlistat vil normalt kunne imødekommes, når følgende betingelser er opfyldt og fremgår af ansøgningen:  

 • at der er tale om overvægtige patienter med BMI > 27 kg/m2 og livstruende, relaterede følgesygdomme (fx hjerte-karsygdomme eller diabetes) og
 • at patienten ikke har responderet tilstrækkeligt på et passende tilrettelagt vægtreducerende program uden medikamentel behandling (dvs. har svært ved at opnå eller opretholde et vægttab på >5% i løbet af 3 måneder) og
 • at vægttabets størrelse efter mindst 4 ugers orlistatbehandling fremgår.

Der ydes kun enkelttilskud i helt specielle tilfælde, nemlig hvor effekten kan forventes at række ud over selve vægttabet og medføre fx en forbedret diabeteskontrol eller en sekundærprofylaktisk effekt på hjerte-karsygdom.
Patienter med velbehandlet hypertension falder ikke ind under kriterierne for enkelttilskud. Derimod vil der være mulighed for at få enkelttilskud i tilfælde, hvor blodtryksrespons på relevant flerstofterapi ikke har haft en tilfredsstillende effekt, såfremt patienten opfylder de øvrige opstillede kriterier.
I øvrigt bør behandling med orlistat seponeres efter 12 uger, hvis patienterne ikke har været i stand til at tabe mindst 5% af deres legemsvægt beregnet fra starten af behandlingen med lægemidlet. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 120 mg 179277
42 stk. (blister)
160,95 11,50
(B) hårde kapsler 120 mg 076108
84 stk. (blister)
362,90 12,96

Substitution

hårde kapsler 120 mg
Orlistat "Orifarm" (Parallelimport), Orlistat, hårde kapsler 120 mg
Xenical Roche, Orlistat, hårde kapsler 120 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  120 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 6,7 x 19,1
hårde kapsler 120 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-03-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. juli 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...