Dorzostill

S01EC03
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk ved at reducere kammervandsproduktionen. Carboanhydrasehæmmer. Sulfonamidderivat. 

Anvendelsesområder

 • Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med okulær hypertension, åbenvinklet glaukom, pseudoeksfoliativt glaukom eller når β-blokkere er kontraindiceret
 • Kombinationsbehandling med β-blokkere eller monoterapi hos patienter, som ikke reagerer på β-blokkere.

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg dorzolamid (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

 • 1 dråbe 3 gange dgl.

 

I kombination med et β-blokerende middel 

 • 1 dråbe 2 gange dgl.
  Ved kombinationsbehandling skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. for at undgå, at dosis skylles ud på grund af det øgede tåreflåd efter første dråbe.

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Svær nyreinsufficiens pga. manglende erfaring
 • Hyperkloræmisk acidose
 • Allergi over for indholdsstofferne (herunder sulfonamider).

Forsigtighedsregler

 • Glaukom med snæver kammervinkel bør ikke behandles med dorzolamid som eneste middel
 • Forsigtighed ved leverinsufficiens pga. manglende erfaring
 • Bør ikke anvendes sammen med oral carboanhydrasehæmmer
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Teoretisk mindre risiko for systemiske bivirkninger end ved oral behandling med carboanhydrasehæmmere. 

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på applikationsstedet  (bl.a. brænden og svien).
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Bitter smag, Kvalme.
Hovedpine.
Conjunctivitis, Keratitis, Sløret syn, Tåreflåd, Øjenirritation, Øjenkløe, Øjenlågsinflammation, Øjenlågsirritation.
Ikke almindelige (0,1-1%) Choroidealøsning, Cyclitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Smerter.
Kontaktdermatitis, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner  (inkl. angioødem, urticaria, hudkløe, hududslæt, bron-kospasme), Hypersensitivitet.
Urolithiasis.
Corneaerosion*, Corneaødem, Myopi, Okulær hyperæmi, Okulær hypotoni.
Ikke kendt Dyspnø.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Absorberes systemisk i nogen grad. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Dorzolamid hæmmer carboanhydrase, som er et enzym, der findes i mange væv i kroppen, herunder i øjet.
 • Hos mennesker findes carboanhydrase som en række isoenzymer; det mest aktive, carboanhydrase II (CA-II), findes primært i røde blodceller men også i andre væv.
 • Hæmning af carboanhydrase i øjets ciliære processer nedsætter kammervæskesekretionen. Resultatet er en reduktion af det intraokulære tryk (IOP).
 • Topikalt anvendte adrenerge β-blokkere reducerer også IOP ved at hæmme kammervæskesekretionen, men med en anden virkningsmekanisme.
 • Undersøgelser har vist at når dorzolamid adderes til en topikal β-blokker, observeres der yderligere reduktion i IOP. Dette fund er konsistent med den rapporterede additive effekt af β-blokkere og orale carboanhydrasehæmmere.

Farmakokinetik

 • Absorberes systemisk efter lokal applikation i øjet.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 30 dage beskyttet mod lys. 

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 20 mg/ml 593394
5 ml
123,00 7,38

Substitution

øjendråber, opløsning 20 mg/ml
Dorzolamid "STADA" STADA Nordic, Dorzolamid, øjendråber, opløsning 20 mg/ml
Trusopt Santen, Dorzolamid, øjendråber, opløsning 20 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

2018-02-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...