Metoclopramide "Accord"

A03FA01
 
 
Peristaltikfremmende, antiemetisk middel.

Anvendelsesområder

Kortvarig profylakse og behandling af: 

 • postoperativ kvalme og opkastning
 • kvalme og opkastning ved migræneanfald.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) metoclopramidhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 10 mg højst 3 gange dgl. 

 

Nedsat nyrefunktion 

 • GFR 16-60 ml/min.: Dosis reduceres til 50% af normaldosis.
 • GFR ≤ 15 ml/min.: Dosis reduceres til 25% af normaldosis.

 

Nedsat leverfunktion: 

 • Dosis reduceres til 50% af normaldosis.

 

Bemærk: 

 • Må ikke anvendes til børn < 1 år.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge i alderen 1-18 år.
 • Må kun anvendes kortvarigt (op til 5 døgn).
 • Et minimumsinterval på 6 timer mellem 2 doser skal overholdes, selv i tilfælde af opkastning.

Kontraindikationer

 • Børn < 1 år pga. nedsat clearance og øget hyppighed for ekstrapyramidale bivirkninger
 • Fæokromocytom
 • Epilepsi
 • Gastro-intestinal perforation, mekanisk tarmobstruktion
 • Antipsykotikainduceret tardiv dyskinesi
 • Samtidig behandling med levodopa.

Forsigtighedsregler

 • Parkinsons sygdom
 • Depression
 • Bør ikke anvendes til børn og unge i alderen 1-18 år pga. øget risiko for neurologiske bivirkninger, fx ekstrapyramidale gener og tics.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Døsighed.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Diarré, Mundtørhed.
Hypotension  (især efter i.v. indgift).
Akatisi, Depression, Ekstrapyramidale gener, Parkinsonisme.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi  (især efter i.v. indgift).
Hyperprolaktinæmi.
Bevidsthedstab, Dyskinesier, Dystoni, Hallucinationer.
Hypersensitivitet.
Amenoré.
Sjældne (0,01-0,1%) Konfusion, Kramper.
Ikke kendt AV-blok*, Forlænget QT-interval, Hjertestop  (evt. forudgået af bradykardi), Hypertension, Kredsløbskollaps.
Methæmoglobinæmi.
Gynækomasti.
Malignt neuroleptikasyndrom, Suicidaladfærd, Synkope*, Tardive dyskinesier  (ved langtidsbehandling, især hos ældre).
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion)*.

* Ses især efter i.v. indgift. 

Ekstrapyramidale bivirkninger kan forebygges og behandles med biperiden, antihistamin eller benzodiazepin.  

Interaktioner

 • Metoclopramid nedsætter virkningen af levodopa, og kombinationen skal undgås.
 • Metoclopramid kan i kombination med antipsykotika øge forekomsten af ekstrapyramidale forstyrrelser/malignt neuroleptikasyndrom, og kombinationen bør undgås.
 • Metoclopramid kan øge plasmakoncentrationen af tacrolimus og ciclosporin.
 • Den sederende virkning forstærkes af alkohol, hypnotika, anxiolytika, antihistaminer og opioider.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Man bør være opmærksom på ekstrapyramidale bivirkninger. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 4%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Forgiftning

Efter større doser ses døsighed samt ekstrapyramidale symptomer, som behandles med biperiden. 

Farmakodynamik

 • Kompetitiv dopamin(D2)-receptorantagonist. Ved højere koncentrationer tillige på 5-HT3-receptorer. Inhiberer desuden kemo-receptorer i brækcenterets triggerzone og mindsker derved kvalme og opkastning.
 • Virkningsvarighed ca. 8 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed varierer mellem 30% og 100%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Plasmahalveringstid 3-5 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne, hovedsageligt som sulfatkonjugat, idet højst 20% af en indgiven dosis udskilles som uomdannet substans.
 • Clearance er nedsat hos nyfødte.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 496047
20 stk. (blister)
45,20 6,78
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 433648
50 stk. (blister)
46,10 2,77
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 170945
100 stk. (blister)
84,45 2,53

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg

Præg:
BD
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...