Sendoxan®

L01AA01
 
 

Anvendelsesområder

 • Maligne lidelser, især cancer mammae, myelomatose, lymfomer og leukæmier. Anvendes også som immunosuppressivum.

 

Cyclophosphamid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til henholdsvis immunsuppressiv behandling og maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (sukkerovertrukken) indeholder 50 mg cyclophosphamid.
Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 200 mg, 500 mg eller 1 g vandfrit cyclophosphamid. 

Doseringsforslag

 • Mange forskellige doseringsskemaer er i anvendelse fx
  • oralt 2-3 mg/kg legemsvægt dgl.
  • parenteralt gives en engangsdosis på 600 mg/m2 legemsoverflade i.v. hver 3.-4. uge.
 • Dosis må afpasses efter leukocyt- og evt. trombocyttal samt øvrige bivirkninger.
 • Dosis afhænger desuden af, om cyclophosphamid gives som enkeltstofbehandling eller i kombination med andre cytostatika.


Bemærk: Tabletterne skal synkes hele. 

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-50 ml/min:

  Dosis bør nedsættes pga. risiko for øget toksicitet. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hæmoragisk cystitis efter tidligere behandling med cyclophosphamid eller ifosfamid
 • Intravesikal obstruktion.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat nyrefunktion
 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling
 • Svær leverinsufficiens kan resultere i nedsat aktivering af cyclophosphamid.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber.
Knoglemarvsdepression.
Alopeci.
Cystitis*, Hæmaturi.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Kulderystelser.
Infektioner.
Oligospermi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ekg-forandringer, Hjerteinsufficiens, Kardiomyopati, Nedsat uddrivningsfraktion.
Perifer neuropati.
Anafylaktisk reaktion, Sepsis.
Høretab.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverpåvirkning.
Arytmier.
Amenoré.
Meget sjældne (< 0,01%) Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

* Risiko for cystitis kan mindskes ved profylaktisk intravenøs indgift af mesna kombineret med parenteral hyperhydrering og alkalinisering af urinen

Interaktioner

 • Samtidig indgift af allopurinol øger risikoen for knoglemarvsdepression, og der ses nedsat renal clearance af cyclophosphamidmetabolitter.
 • Samtidig behandling med azathioprin øger risikoen for bivirkninger.
 • Ved uændret oral antikoagulationsbehandling ses stigende INR (op til 10) efter indgift af cyclophosphamid.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 75%.
 • Efter oral eller parenteral indgift dannes de aktive alkylerende former ved biotransformation i leveren og intracellulært.
 • Plasmahalveringstid 2-10 timer.
 • Ca. 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning af injektionsvæske 

Opløses i isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske (4-5 ml pr. 100 mg pulver). 


Forligelighed ved infusion 

Blandbar med bl.a. isotonisk natriumchlorid- og glucose-infusionsvæske. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af cyclophosphamid bør udvises forsigtighed. Tabletterne er dog sukkerovertrukne, således at man ved berøring af dem ikke kommer i kontakt med det aktive indholdsstof. Må ikke deles. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : overtrukne tabletter 50 mg
Andre:
Lactose : overtrukne tabletter 50 mg
Macrogoler : overtrukne tabletter 50 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) overtrukne tabletter 50 mg 548356
100 stk. (blister)
1.264,50
(A) pulver til injektionsvæske, opl. 1 g 020264
1 htgl. a 1 g
432,70
(A) pulver til injektionsvæske, opl. 200 mg 020242
1 htgl. a 200 mg
100,00
(A) pulver til injektionsvæske, opl. 500 mg 020307
1 htgl. a 500 mg
224,75

Foto og identifikation

Overtrukne tabletter  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
overtrukne tabletter 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-01-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...