Zejula

L01XX54
 
 

Antineoplastisk middel. 

Anvendelsesområder

 • Recidiv af platinfølsom ovariecancer, tubacancer eller peritonealcancer.

Niraparib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 100 mg niraparib. 

Doseringsforslag

Voksne. 300 mg 1 gang dgl. på omtrent samme tidspunkt hver dag. 

 

Bemærk

 • Kapslerne skal synkes hele, må ikke tygges eller knuses.
 • Indtagelse før sengetid kan undertrykke kvalme.
 • Ved glemt dosis eller ved opkastning tages den efterfølgende dosis til planlagt tid.
 • Dosisnedsættelse, midlertidig eller permanent afbrydelse af behandlingen kan blive nødvendig, se produktresumè .
 • Patienter med legemsvægt < 58 kg: Startdosis på 200 mg kan overvejes.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min) pga. manglende erfaring.
 • Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed.
Abdominalsmerter, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Dyspnø, Hoste, Hypertension, Nasopharyngitis, Palpitationer.
Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni.
Artralgi, Rygsmerter.
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed.
Urinvejsinfektion.
Almindelige (1-10%) Vægttab.
Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT, Meteorisme, Mundtørhed, Stomatitis.
Epistaxis, Perifere ødemer, Takykardi.
Leukopeni.
Hypokaliæmi.
Myalgi.
Angst, Depression.
Fotosensibilitet, Hududslæt, Mucositis.
Infektion i nedre luftveje.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Conjunctivitis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Pancytopeni.

Interaktioner

Forsigtighed ved kombination med vacciner, immunsupprimerende midler eller andre cytotoksiske midler pga. begrænsede data. 

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen humane data. På grund af virkningsmekanismen frarådes behandling under graviditet. Se Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Det anbefales at foretage en graviditetstest inden initiering af behandling samt anvendelse af sikker kontraception under behandling.  

Hormonel prævention skal suppleres med anden prævention, jf. interaktioner

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Blokerer enzymer af typen PARP (poly (ADP-ribose) polymerase), som medvirker ved DNA-reparation af cancercellerne. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 3 timer.
 • Biotilgængelighed ca. 73%.
 • Fordelingsvolumen ca. 15,3 liter/kg.
 • Terminal plasmahalveringstid 48-51 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 100 mg (kan dosisdisp.) 126552
56 stk. (blister)
57.362,85
(BEGR) hårde kapsler 100 mg (kan dosisdisp.) 543349
84 stk. (blister)
86.035,85
 
 

Revisionsdato

2018-05-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...