Ibandronat "Stada" (150 mg)

Ibandronat "Stada"
M05BA06
 
 

Middel mod osteoporose. Osteoklasthæmmende middel af bisfosfonattypen

Anvendelsesområder

Postmenopausal osteoporose med henblik på reduktion af risikoen for vertebrale frakturer.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg ibandronsyre (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Postmenopausal osteoporose 

 • Voksne. 150 mg 1 gang om måneden.

 

Bemærk

 • Skal indtages om morgenen efter mindst 6 timers faste (postevand undtaget) med et glas postevand mindst 1 time før andre føde- og drikkevarer, kosttilskud eller lægemidler.
 • Tabletten skal indtages i stående eller siddende stilling, og den skal synkes hel med et helt glas vand på grund af risiko for øsofagusirritation. Patienten må ikke ligge ned i 1 time efter indtagelsen.

Kontraindikationer

 • Hypocalcæmi og andre forstyrrelser i calcium- og mineralstofskiftet
 • Manglende evne til at stå eller sidde oprejst i mindst 30 minutter efter indtagelse af en tablet
 • Synkebesvær, herunder øsofagusabnormiteter, som kan forsinke tømningen af spiserøret eller medføre refluks
 • Ulcerationer i øsofagus og ventrikel samt anormaliteter, som kan føre til forsinket tømning, fx striktur eller akalasi.
 • Allergi over for bisfosfonater.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min). Bør ikke anvendes pga. manglende erfaring.
 • Under behandlingen bør der gives et tilskud af calcium og D-vitamin. D-vitaminmangel (P-25OHD < 50 nmol/l) skal korrigeres før behandlingsstart.
 • Patienter med uforklarede smerter i lyske eller lårben bør udredes for atypisk (inkomplet) femurfraktur.
 • Pga. lille risiko for kæbeosteonekrose bør patienter med dårlig tandstatus tilrådes behandling heraf, inden behandlingen iværksættes.
 • Øvre dyspepsi, herunder forværring under pågående behandling.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Gastritis, Gastro-øsofageal refluks  (ved oral administration), Kvalme, Obstipation, Øsofagitis.
Artralgi, Muskelkramper, Muskelstivhed, Myalgi.
Hovedpine.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Rygsmerter.
Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Ansigtsødem.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Uveitis.
Meget sjældne (< 0,01%) Atypisk stressfraktur, Kæbeosteonekrose, Osteonekrose af øregangen.
Bulløs dermatitis, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom.
Anafylaktisk reaktion.

Influenzalignende symptomer er sædvanligvis forbigående og ses hyppigst i forbindelse med første dosis. 

Interaktioner

Bisfosfonater bindes let til andre substanser, hvorfor absorptionsfraktionen nedsættes, hvis ventriklen ikke er helt tom på tidspunktet for indtag af tabletterne (se afsnit om dosering). 

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen ekspositionsdata. På grund af virkningsmekanisme og halveringstid frarådes brugen under graviditet. Se endvidere Bisfosfonater (osteoporose)

 

 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Hæmmer osteoklastaktiviteten og dermed knogleomsætningen, hvorved knoglemineraltætheden øges.

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt efter oral administration.
 • Biotilgængelighed ca. 0,6%.
 • Absorptionsfraktionen nedsættes med ca. 90% ved samtidig indtagelse af føde og drikkevarer (postevand undtaget).
 • Bindes til knoglevæv, hvorfra det langsomt afgives igen.
 • Plasmahalveringstid 10-72 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 514924
1 stk. (blister)
71,95 2,40
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 085122
3 stk. (blister)
95,30 1,06

Substitution

filmovertrukne tabletter 150 mg
Bonefurbit Matrix, Ibandronsyre, filmovertrukne tabletter 150 mg
Bonviva Roche, Ibandronsyre, filmovertrukne tabletter 150 mg
Ibandronsyre "Medical Valley" Medical Valley, Ibandronsyre, filmovertrukne tabletter 150 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
I9BE, 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 14
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-08-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...