Mikkel Bring Christensen
(Forfatter)

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Mikkel Bring Christensen, Overlæge, ph.d.
Klinisk Farmakologisk Afdeling
Bispebjerg Hospital
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger