Mikkel Bring Christensen
(Forfatter)

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Mikkel Bring Christensen, Overlæge, ph.d.
Klinisk Farmakologisk Afdeling
Bispebjerg Hospital
2400 København NV
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger