Mette Møller
(Forfatter)

Dansk Neurologisk Selskab
Mette Møller, Overlæge, PhD
Neurologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
8000 Århus C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger