Anne Dindler
(Referent)

Dansk Selskab for Geriatri
Anne Dindler, Overlæge
Medicinsk Afdeling, Klinik for Ældresygdomme
Regionshospitalet Horsens, Region Midt
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger