Fluorpræparater

A01AA

Revideret: 07.02.2023

Cariesprofylakse omfatter, ud over gode kostvaner og omhyggelig mundhygiejne, lokal anvendelse af fluorider. Se i øvrigt Odontologisk vejledning

Anvendelsesområder

Forebyggende behandling mod caries hos børn og voksne med aktiv caries eller øget cariesrisiko. Anvendelsen tilsigter en lokal effekt i mundhulen (3347). Visse præparater anbefales ikke til børn eller unge med tænder under mineralisering pga. risiko for udvikling af dental fluorose (2388)

Behandlingsvejledning

Fluorbehandling kan gives i form af tandpasta eller lak til pensling. Almindelig ikke-receptpligtig fluorholdig tandpasta (≤1.450 ppm fluorid) kan anvendes af alle. Tandpasta med højt fluorindhold (5.000 ppm fluorid) og professionel fluorpensling kan anvendes til patienter med væsentligt forhøjet risiko for caries, fx ved hyposalivation grundet medicin eller stråleterapi. 

Pga. risiko for dental fluorose skal tandpasta med højt fluorindhold ikke anvendes til børn og unge < 16 år. Her kan professionel fluorpensling anvendes. 

Forsigtighedsregler

Anvendelse af fluoridholdige præparater bør ikke finde sted i områder, hvor det lokale drikkevand indeholder over 0,7 mg fluorid/l (5289). Detaljerede oplysninger kan fås hos den stedlige embedslæge eller det lokale vandværk.  

Bivirkninger

For høj indtagelse af fluorid hos børn i tændernes dannelsesperiode (0-9-års-alderen) giver anledning til udvikling af dental fluorose, der manifesterer sig ved hvidlige, opake eller brune områder i tandemaljen som følge af hypomineralisering. Fluoridindtagelse på 0,02 mg/kg legemsvægt/døgn vil udgøre en meget lille risiko for dental fluorose, mens 0,1 mg/kg legemsvægt/døgn med stor sikkerhed vil medføre kosmetisk skæmmende dental fluorose (742)

 

Store mængder fluorid giver nyreskader, og ved flere års indtag udvikles osteofluorose med osteosklerotiske forandringer og forkalkninger af sener og ligamenter. 

Farmakodynamik

Fluoridernes cariesreducerende effekt skyldes udfældning af det tungtopløselige fluorapatit i emaljens hydroxylapatitlag samt udfældning af calciumfluorid (CaF2) i mikroprorøsiteter. Fluorider har betydning for remineralisering af tidlige cariesangreb, som derved standser, og har desuden bactericid effekt på syreproducerende bakterier. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Natriumfluorid Duraphat®
Colgate-Palmolive
dentalsuspension  22,6 mg/ml 5 x 1,6 ml   35,47
Natriumfluorid Duraphat®
Colgate-Palmolive
dentalsuspension  22,6 mg/ml 10 ml   28,50
Natriumfluorid Duraphat®
Colgate-Palmolive
dentalsuspension  22,6 mg/ml 10 ml   28,40
Natriumfluorid Duraphat®
Colgate-Palmolive
dentalsuspension  22,6 mg/ml 10 ml   28,54
Natriumfluorid Duraphat®
Colgate-Palmolive
tandpasta  5 mg/g 51 g   1,54
Natriumfluorid Duraphat®
Colgate-Palmolive
tandpasta  5 mg/g 3 x 51 g   1,29
Natriumfluorid Duraphat®
Colgate-Palmolive
tandpasta  5 mg/g 51 g   1,51
Natriumfluorid Duraphat®
Colgate-Palmolive
tandpasta  5 mg/g 3 x 51 g   1,29
Natriumfluorid Fluorid "2care4"
Parallelimport
Udgået 28.11.2022
tandpasta  5 mg/g 3 x 51 g  
Natriumfluorid Fluorid "Morningside"
2care4 Generics
tandpasta  5 mg/g 51 g   1,49

Referencer

3347. Richards A, Larsen LS, Nørregaard MLM et al. Klinisk vejledning i brug af fluorid. Aarhus Universitet, Institut for Odontologi og Oral Sundhed. 2017, http://dent.au.dk/fileadmin/dent.au.dk/Klinisk_vejledning_i_brug_af_fluorid-nov-2017.pdf (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

2388. Ekstrand K, Twetman S. Principper og praksis for carieskontrol med fluorider. Tandlægebladet. 2013; 117 (4):298-304, https://tandlaegebladet.dk/principper-og-praksis-carieskontrol-med-fluorider (Lokaliseret 27. april 2023)

 

742. Ekstrand K. Tandpasta med 5.000 ppm fluorid. Tandlægebladet. 2006; 110:230-33, http://tandlaegebladet.dk/sites/default/files/magasiner/tb03-2006.pdf (Lokaliseret 15. marts 2022)

 

5289. Odont.ku. Flourkort tandlæger. KU. , https://odont.ku.dk/fagomr/cariologi_endodonti/fluorkoncentration/fluorkorttandlaeger.pdf (Lokaliseret 9. marts 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...