Digoxin

C01AA

Revideret: 03.02.2023

Digoxin anvendes til kontrol af supraventrikulære arytmier, hovedsageligt atrieflimren samt i behandlingen af hjerteinsufficiens, som er ledsaget af atrieflimmer. 

Anvendelsesområder

Atrieflimren.
Anvendes til kontrol af ventrikelfrekvensen hos patienter med persisterende/permanent atrieflimren. Da virkningen er medieret via påvirkning af vagus tonus, er den frekvensregulerende effekt ofte kun til stede i hvile. Digoxin bør derfor ofte kombineres med enten en β-blokker eller verapamil for at opnå frekvensregulering både i hvile og ved anstrengelse. 

Digoxin har ingen forebyggende effekt ved paroksystisk atrieflimren, og digoxin kan ikke anvendes til konvertering af persisterende atrieflimren. 

 

Hjerteinsufficiens.
Digoxin anvendes til patienter med atrieflimren og symptomatisk hjerteinsufficiens. Sædvanligvis vil en kombination af digoxin og β-blokkere være bedre end behandling med digoxin alene. 

Hos patienter i behandling med ACE-hæmmere, β-blokker og diuretika pga. hjerteinsufficiens og systolisk dysfunktion af venstre ventrikel, kan supplement med en lille dosis digoxin (fx 62,5-125 mikrogram dagligt) bedre symptomerne og reducere risikoen for hospitalisering (825)

Patientsikkerhed

Digoxin er ofte involveret i utilsigtede medicineringshændelser bl.a. på grund af:  

 

Ordinationsfejl: 

  • Forveksling af styrkerne 62,5 mikrogram og 250 mikrogram pga. fejl i valg af styrke i medicinmodulet
  • Mangelfuld dosistilpasning som følge af monitorering af serum-digoxin
  • Manglende skift til vedligeholdelsesdosis efter anvendt mætningsdosis
  • Der ordineres mætningsdosis som vedligeholdelsesdosis (650 mikrogram i stedet for 62,5 mikrogram x 3)


Administrations-/dispenseringsfejl: 

  • Visuel forveksling mellem digoxin 62.5 mikrogram og Marevan:

Digoxin 62,5 mikrogram
(lyseblå rund tablet uden kærv

 

Marevan
(lyseblå rund tablet med krydskærv

 

 

Dokumentationsfejl: 

  • Overset seponering. Overførselsfejl mellem journal og medicinskema

Under de enkelte præparater findes et patientsikkerhedsfelt med korte beskrivelser af de mest almindelige alvorlige fejl, de pågældende lægemidler har været involveret i.  

 

Ønsker du yderligere information, kan du læse mere om: 

 

Hent skema over de syv lægemiddelgrupper, der ofte er involverede i utilsigtede hændelser. Hæng det i medicinrummet, på opslagstavlen eller hvor det bliver set: Syv lægemiddelgrupper kræver særligt fokus 

Forgiftning

Farmakodynamik

Digoxin virker hovedsageligt ved at øge den centrale og perifere vagustonus. Det medfører 

  • let nedsættelse af hjertets frekvens ved sinusrytme (negativ kronotrop effekt)
  • hæmning af overledningen gennem atrio-ventrikulærknuden (negativ dromotrop effekt)
  • forøgelse af myokardiets kontraktionskraft (positiv inotrop effekt).

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Digoxin Digoxin "DAK"
Orifarm Healthcare
tabletter  62,5 mikrogram 100 stk.   0,65 2,61
Digoxin Digoxin "DAK"
Orifarm Healthcare
tabletter  250 mikrogram 100 stk.   0,82 0,82
Digoxin Digoxin "SAD"
Amgros
injektionsvæske  250 mikrog/ml 1 ml amp  

Referencer

825. Swedberg K, Cleland J, Dargie H et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure: executive summary: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Failure of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2005; 26(11):1115-40, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15901669/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 

590. Digitalis Investigation Group. The effect of digoxin on mortality and morbidity in patients with heart failure. N Engl J Med. 1997; 336(8):525-33, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9036306/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...
 

Vil du vide mere?

 

 

Se, hvad du skal være særlig opmærksom på, når du håndterer digoxin. Filmen er fra kampagnen STOP TÆNK TJEK.