Benzodiazepiner (hypnotika)

N05CD

Revideret: 07.03.2023

En oversigt over markedsførte benzodiazepiner er vist i tabel 1 i Benzodiazepiner (anxiolytika).
Alle benzodiazepiner har hypnotisk, anxiolytisk, muskelafslappende og antiepileptisk effekt.
Benzodiazepiner mindsker indsovningstiden og øger den samlede søvntid, især stadium 2, men strukturen af søvnen synes at ændres, idet benzodiazepiner nedsætter varigheden af dyb søvn (stadium 3 og 4) og af REM-søvn, især ved store doser. Ved kontinuerlig behandling i 2-3 uger kan indtræde tolerans, således at den søvninducerende og søvnforlængende effekt aftager og undertiden helt forsvinder. 

Anvendelsesområder

Søvnforstyrrelser og søvnløshed. Søvnløshed forbundet med angstprægede spekulationer.

Præparatvalg

Farmakokinetikken er afgørende for valg af præparat ved indikationen søvnløshed. Vedr. generel beskrivelse af absorption, fordeling og elimination henvises til Benzodiazepiner (anxiolytika), hvor tabel 1 indeholder tiden indtil maksimal serumkoncentration (Tmax) og halveringstider.
De hurtigt absorberede benzodiazepiner (fx diazepam) giver en hurtigt indsættende hypnotisk virkning, men indebærer samtidig størst risiko for misbrug på grund af den hurtigt indsættende effekt og evt. eufori.
Eliminationstiden er den væsentligste farmakokinetiske faktor at være opmærksom på, når det gælder benzodiazepinernes anvendelse som hypnotika, halveringstiderne ses i tabel 1 i Benzodiazepiner (anxiolytika).
En halveringstid over 10 timer øger således risikoen for hang-over og giver altid kumulation ved daglig anvendelse, og der skal holdes en kørselspause - se Hypnotika.
De hydroxylerede benzodiazepiner, se tabel 1 i Benzodiazepiner (anxiolytika) har en relativt kort halveringstid (5-10 timer), der bevirker, at der kun sker minimal kumulation. Endvidere har de hydroxylerede benzodiazepiner den fordel, at halveringstiden ikke øges hos ældre. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Alle benzodiazepiner er normalt kontraindicerede ved svær leverinsufficiens. 

Se i øvrigt præparatbeskrivelserne. 

Farmakodynamik

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Triazolam Halcion®
Parallelimport
tabletter  0,125 mg 30 stk. (blister)   8,48 16,96
Triazolam Halcion®
Parallelimport
tabletter  0,25 mg 30 stk. (blister)   9,33 9,33
Triazolam Halcion®
Parallelimport
tabletter  0,25 mg 30 stk. (blister)   9,30 9,30
Nitrazepam Nitrazepam "Accord"
Accord
tabletter  5 mg 20 stk. (blister)  
Nitrazepam Nitrazepam "Accord"
Accord
tabletter  5 mg 50 stk. (blister)   2,21 2,21
Nitrazepam Nitrazepam "Accord"
Accord
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   2,04 2,04
Nitrazepam Nitrazepam "DAK"
Orifarm Healthcare
tabletter  5 mg 20 stk.   9,47 9,47
Nitrazepam Nitrazepam "DAK"
Orifarm Healthcare
tabletter  5 mg 50 stk.   4,01 4,01
Nitrazepam Nitrazepam "DAK"
Orifarm Healthcare
tabletter  5 mg 100 stk.   3,29 3,29
 
 
Gå til toppen af siden...