Antirynkebehandling med botulinum A-toxin

M03AX

Revideret: 22.09.2020

  

Botulinumtoxin produceres af Clostridium botulinum, der forårsager botulisme (pølseforgiftning) med okulære og gastro-intestinale symptomer samt parese af svælg- og respirationsmuskulatur. 

Anvendelsesområder

Antirynkebehandling i ansigtet. Botulinum type A toxin anvendes desuden til behandling af strabismus hos børn samt spastiske pareser, torticollis, lokaliseret svedtendens og blærespasmer

Præparatvalg

Af de markedsførte produkter er Azzalure og Vistabel® de eneste præparater, der har antirynkebehandling som registreret indikation. 

Vistabel® og Botox® er synonyme. Dysport® og Azzalure er synonyme. Xeomin® er anderledes præparation af botulinum toxin A. Det har været vanskeligt at fastlægge ækvipotente doser mellem de forskellige præparater. Det skal derfor understreges, at en botulinum toxin enhed ikke er den samme for de forskellige præparater. 

  

Botox®, Dysport® og Xeomin® omtales i Lokalbehandling af blefarospasme og  Midler mod dystoni. For anvendelse af andre præparater end Azzalure og Vistabel® til antirynkebehandling henvises til speciallitteratur. 

Farmakodynamik

Toksinet virker ved at blokere den præsynaptiske frigørelse af acetylkolin i den neuromuskulære synapse ved at binde sig til specifikke overfladecellereceptorer. Dette resulterer i, at muskelfibrene bliver funktionelt denerveret, hvilket igen resulterer i parese og muskelatrofi. Effekten ses efter 6-36 timer med maksimal virkning efter 7-14 dage. De ikke-funktionelle junctions bliver erstattet med nye neuromuskulære junctions, muskelfunktionen gendannes og effekten af en injektion ophører efter 3-6 måneder.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Botulinum type A toxin Azzalure
Galderma Nordic
pulver til injektionsvæske, opl.   2 x 125 enheder  
Botulinum type A toxin Azzalure
Galderma Nordic
pulver til injektionsvæske, opl.   125 enheder  
Botulinum type A toxin Azzalure
Galderma Nordic
pulver til injektionsvæske, opl.   2 x 125 enheder  
Botulinum type A toxin Azzalure
Galderma Nordic
pulver til injektionsvæske, opl.   125 enheder  
Botulinum type A toxin Azzalure
Galderma Nordic
pulver til injektionsvæske, opl.   2 x 125 enheder  
Botulinum type A toxin Azzalure
Galderma Nordic
pulver til injektionsvæske, opl.   125 enheder  
Botulinum type A toxin Azzalure
Galderma Nordic
pulver til injektionsvæske, opl.   2 x 125 enheder  
Botulinum type A toxin Vistabel®
Allergan
pulver til injektionsvæske, opl.  4 U/0,1 ml 50 enheder  
Botulinum type A toxin Vistabel®
Allergan
pulver til injektionsvæske, opl.  4 U/0,1 ml 1 htgl a 100 enheder  
 
 
Gå til toppen af siden...