Azzalure

M03AX01
 
 
Botulinum type A-toxin produceret af Clostridium botulinum. Perifert virkende neuromuskulært blokerende middel til lokal behandling.

Anvendelsesområder

 • Moderate til svære rynker mellem øjenbrynene (glabella-linjer) og laterale orbita.

Behandlingen bør forestås af speciallæger i dermatologi eller plastikkirurgi. 

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 125 Speywood-enheder Clostridium botulinum type A-toxin. 

Doseringsforslag

Voksne 

Glabella-linjer: 10 Speywood-enheder i hvert af de 5 injektionspunkter i glabella: 

 • 2 injektioner i hver corrugatormuskel og
 • 1 injektion i procerusmusklen.

Lateralt i orbita: 10 Speywood-enheder i hvert af de 3 injektionspunkter pr. side. 

 

Behandlingen kan gentages ved behov, dog højst hver 3. måned. Se i øvrigt speciallitteratur. 

 

Bemærk: De angivne Speywood-enheder gælder udelukkende for dette præparat og kan ikke overføres på andre botulinum type A-toxin-præparater. 

Kontraindikationer

 • Myasthenia gravis
 • Amyotrofisk lateral sklerose
 • Eaton-Lamberts syndrom
 • Infektion ved injektionssteder.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved udtalt generel muskelsvækkelse eller -atrofi og ved perifere neuromuskulære forstyrrelser.
 • Der er i meget sjældne tilfælde set alvorlige bivirkninger relateret til spredning af botulinum toxin væk fra administrationsstedet, herunder muskelsvaghed, dysfagi og aspirationspneumoni - i nogle tilfælde med fatalt udfald. Ved opståede synke-, tale- eller åndedrætsproblemer skal omgående søges lægehjælp.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Almindelige (1-10%) Ansigtssmerter.
Erytem.
Paræstesier.
Astenopi, Ptosis, Tåreflåd, Øjenlågsødem, Øjentørhed.
Lokal muskelslaphed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ansigtsødem.
Dobbeltsyn, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Øjensmerter.
Fotosensibilitet.
Infektioner.
Svimmelhed.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 250 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Referencer: 3711, 4123

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Karantæne: udført af autoriseret sundhedsperson 1 døgn; i andet regi 4 måneder)

Farmakodynamik

Blokerer frigørelsen af acetylkolin fra de præsynaptiske nerveender. Dette fremkalder en kemisk denervering, som fører til lokal muskelparalyse. 

Virkningen indtræder i løbet af 2-3 dage og er maksimal inden for 5-6 uger. Virkningsvarighed op til 4 måneder.  

Farmakokinetik

Egentlige farmakokinetiske undersøgelser er ikke udført. Den systemiske absorption er sandsynligvis ringe ved terapeutiske doser. Metaboliseres sandsynligvis via proteaser. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

Pulver til injektionsvæske opløses i 0,63 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske, se medfølgende brugsvejledning. 

  

Bemærk: Overskydende injektionsvæske i kanyler, sprøjter og hætteglas skal inaktiveres med 1% hypochloritopløsning inden bortskaffelsen. 


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C). 
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektionsvæske kan opbevares i højst 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Botulinum type A toxinpulver til injektionsvæske, opl.pulver til injektionsvæske, opl.  (2care4) pulver til injektionsvæske, opl.  (Orifarm) pulver til injektionsvæske, opl.  (Abacus)

Hjælpestoffer

Andre:
Humant albumin : pulver til injektionsvæske, opl. 
Lactose : pulver til injektionsvæske, opl. 

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Deneuoftpl) pulver til injektionsvæske, opl.  (2care4) 158548
125 enheder
738,00
(NBS) (Deneuoftpl) pulver til injektionsvæske, opl.  (Orifarm) 170946
125 enheder
810,00
(NBS) (Deneuoftpl) pulver til injektionsvæske, opl.  (Abacus) 486490
125 enheder
718,20
(NBS) (Deneuoftpl) pulver til injektionsvæske, opl. 389926
2 x 125 enheder
1.584,45
(NBS) (Deneuoftpl) pulver til injektionsvæske, opl.  (2care4) 554760
2 x 125 enheder
1.381,00
(NBS) (Deneuoftpl) pulver til injektionsvæske, opl.  (Orifarm) 198666
2 x 125 enheder
1.410,00
(NBS) (Deneuoftpl) pulver til injektionsvæske, opl.  (Abacus) 491310
2 x 125 enheder
1.404,00

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4123. Brin MF, Kirby RS, Slavotinek A et al. Pregnancy outcomes following exposure to onabotulinumtoxinA. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2016; 25:179-87, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26635276 (Lokaliseret 16. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

18.01.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...