Vistabel®

M03AX01
 
 
Botulinum type A-toxin produceret af Clostridium botulinum. Perifert virkende neuromuskulært blokerende middel til lokal behandling.

Anvendelsesområder

 • Moderate til svære rynker mellem øjenbrynene, i panden og laterale orbita.

Behandlingen bør forestås af speciallæger i dermatologi eller plastikkirurgi. 

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 50 enheder botulinum type A toxin. 

Doseringsforslag

Voksne. 4 enheder i hvert af de 5 injektionspunkter i glabella: 

 • 2 injektioner i hver corrugatormuskel og
 • 1-2 injektioner i procerusmusklen

I panden bør injektionspunkterne ligge mindst 1 cm over øjenbrynene. Lateralt i orbita gives 4 enheder i hvert af de 3 injektionspunkter. Behandlingen kan gentages ved behov, dog højst hver 3. måned. Se i øvrigt speciallitteratur. 

 

Bemærk: 

 • De angivne enheder gælder udelukkende for dette præparat og kan ikke overføres på andre botulinum type A-toxin-præparater.

Kontraindikationer

 • Myasthenia gravis
 • Amyotrofisk lateral sklerose
 • Eaton-Lamberts syndrom
 • Infektion ved injektionssteder.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved udtalt generel muskelsvækkelse eller -atrofi og ved perifere neuromuskulære forstyrrelser.
 • Der er i meget sjældne tilfælde set alvorlige bivirkninger relateret til spredning af botulinum toxin væk fra administrationsstedet, herunder muskelsvaghed, dysfagi og aspirationspneumoni - i nogle tilfælde med fatalt udfald. Ved opståede synke-, tale- eller åndedrætsproblemer skal omgående søges lægehjælp.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Øjne Ptose Astenopi, Tåreflåd, Øjenlågsødem, Øjentørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Ansigtssmerter
Knogler, led, muskler og bindevæv Lokal muskelslaphed
Nervesystemet Paræstesier
Hud og subkutane væv Erytem
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Dobbeltsyn, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Øjensmerter Blefaritis
Immunsystemet Ansigtsødem
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner Influenzalignende symptomer
Nervesystemet Svimmelhed
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet Hudkløe, Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Urticaria
Ikke kendt hyppighed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Immunsystemet Hypersensitivitet
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelatrofi
Nervesystemet Hypæstesi

Lateral hævelse af øjenbrynene (Mefisto-øjenbryn) er observeret. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 250 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4123

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Karantæne: udført af autoriseret sundhedsperson 1 døgn; i andet regi 4 måneder)

Farmakodynamik

Blokerer frigørelsen af acetylkolin fra de præsynaptiske nerveender. Dette fremkalder en kemisk denervering, som fører til lokal muskelparalyse. 

Virkningen indtræder i løbet af 2-3 dage og er maksimal inden for 5-6 uger. Virkningsvarighed op til 4 måneder.  

Farmakokinetik

Egentlige farmakokinetiske undersøgelser er ikke udført. Den systemiske absorption er sandsynligvis ringe ved terapeutiske doser. Metaboliseres sandsynligvis via proteaser. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Botulinum type A toxin: 

 • indeholder 4 Allergan-enheder/0,1 ml
 • oprenset af kulturer af Clostridium botulinum.

Håndtering
Tilberedning af injektionsvæske
 

 • Pulver til injektionsvæske opløses i isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske.
 • Se detaljeret information i medfølgende brugsvejledning.

Bemærk: Overskydende injektionsvæske i kanyler, sprøjter og hætteglas skal inaktiveres med 0,5-1 % hypochloritopløsning inden bortskaffelsen. 


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Deneuoftpl) pulver til injektionsvæske, opl. 4 U/0,1 ml 022250
50 enheder
824,30 16,49
(NBS) (Deneuoftpl) pulver til injektionsvæske, opl. 4 U/0,1 ml 016894
1 htgl a 100 enheder
1.631,80 16,32

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4123. Brin MF, Kirby RS, Slavotinek A et al. Pregnancy outcomes following exposure to onabotulinumtoxinA. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2016; 25:179-87, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26635276 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

25.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...