Vistabel®

M03AX01
 
 
Botulinum type A-toxin produceret af Clostridium botulinum. Perifert virkende neuromuskulært blokerende middel til lokal behandling.

Anvendelsesområder

 • Moderate til svære rynker mellem øjenbrynene, i panden og laterale orbita.

Behandlingen bør forestås af speciallæger i dermatologi eller plastikkirurgi. 

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 50 enheder Clostridium botulinum type A-toxin. 

Doseringsforslag

Voksne. 4 enheder i hvert af de 5 injektionspunkter i glabella: 

 • 2 injektioner i hver corrugatormuskel og
 • 1-2 injektioner i procerusmusklen

I panden bør injektionspunkterne ligge mindst 1 cm over øjenbrynene. Lateralt i orbita gives 4 enheder i hvert af de 3 injektionspunkter. Behandlingen kan gentages ved behov, dog højst hver 3. måned. Se i øvrigt speciallitteratur. 

Bemærk: De angivne enheder gælder udelukkende for dette præparat og kan ikke overføres på andre botulinum type A-toxin-præparater. 

Kontraindikationer

 • Myasthenia gravis
 • Amyotrofisk lateral sklerose
 • Eaton-Lamberts syndrom
 • Infektion ved injektionssteder.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved udtalt generel muskelsvækkelse eller -atrofi og ved perifere neuromuskulære forstyrrelser.
 • Der er i meget sjældne tilfælde set alvorlige bivirkninger relateret til spredning af botulinum toxin væk fra administrationsstedet, herunder muskelsvaghed, dysfagi og aspirationspneumoni - i nogle tilfælde med fatalt udfald. Ved opståede synke-, tale- eller åndedrætsproblemer skal omgående søges lægehjælp.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Astenopi, Ptosis, Tåreflåd, Øjenlågsødem, Øjentørhed.
Ansigtssmerter.
Lokal muskelslaphed.
Paræstesier.
Erytem.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dobbeltsyn, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Øjensmerter.
Svimmelhed.
Ansigtsødem.
Infektioner.
Fotosensibilitet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 250 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Referencer: 3711, 4123

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Karantæne: udført af autoriseret sundhedsperson 1 døgn; i andet regi 4 måneder)

Farmakodynamik

Blokerer frigørelsen af acetylkolin fra de præsynaptiske nerveender. Dette fremkalder en kemisk denervering, som fører til lokal muskelparalyse. 

Virkningen indtræder i løbet af 2-3 dage og er maksimal inden for 5-6 uger. Virkningsvarighed op til 4 måneder.  

Farmakokinetik

Egentlige farmakokinetiske undersøgelser er ikke udført. Den systemiske absorption er sandsynligvis ringe ved terapeutiske doser. Metaboliseres sandsynligvis via proteaser. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering
Tilberedning af injektionsvæske
 

Injektionssubstansen opløses i isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske, se medfølgende brugsvejledning. 

  

Bemærk: Overskydende injektionsvæske i kanyler, sprøjter og hætteglas skal inaktiveres med 0,5-1% hypochloritopløsning inden bortskaffelsen. 


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk holdbart i 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (De.neu.pl.) pulver til injektionsvæske, opl. 4 U/0,1 ml 022250
50 enheder
830,35
(NBS) (De.neu.pl.) pulver til injektionsvæske, opl. 4 U/0,1 ml 016894
1 htgl a 100 enheder
1.643,90

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4123. Brin MF, Kirby RS, Slavotinek A et al. Pregnancy outcomes following exposure to onabotulinumtoxinA. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2016; 25:179-87, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26635276 (Lokaliseret 16. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

18.01.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...