Midler mod apnø hos præmature børn

N06B

Revideret: 18.03.2020

Centralt betinget apnø er hyppigt forekommende hos for tidligt fødte børn specielt ved gestationsalder under 30 uger pga. umodent respirationscenter. 

 

Symptomer

Præmature børn kan have enkeltstående - eller ophobede apnøtilfælde med hypercapni, bradykardi og respirationsstop til følge, afhængig af alder og almen tilstand. 

 

Andre årsager end cerebral umodenhed hos det meget for tidligt fødte barn bør altid udelukkes. Eksempelvis sepsis, hjerneblødning, hypoglycæmi m.m. 

Behandlingsvejledning

Initial behandling af et barn med apnø er sikring af frie luftveje, stimulation via massage af fødder, ryg og maskeventilation, hvis nødvendigt. 

Ved udelukkelse af anden genese end primær CNS-udløst apnø loades med caffeincitrat intravenøst eller oralt (4828), se præparatbeskrivelse. 

 

Supplerende behandling med vedligeholdelses-caffincitrat oralt (Peyona® 20 mg/ml), CPAP, optiflow, doxapram og/eller respiratorbehandling kan blive nødvendig (3244)

 

Er der tale om anden genese til apnøerne, rettes behandling mod denne. 

Farmakodynamik

Caffein virker primært som et CNS-stimulerende middel. Dette er grundlaget for caffeins virkning i præmatur-betinget apnø, for hvilket der har været foreslået adskillige virkningsmekanismer, herunder (3245)

  • stimulering af åndedrætscentret
  • øget minutventilation
  • nedsat grænse for hyperkapni
  • øget respons på hyperkapni
  • øget tonus i skeletmuskulaturen
  • nedsat diafragmatisk træthed
  • øget metabolisme
  • øget iltforbrug.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Caffein Gencebok
Nordic Prime
infusionsvæske, opløsning  10 mg/ml 50 x 1 ml   6.888,04
Caffein Peyona®
Chiesi
infusionsvæske eller oral opløsning  20 mg/ml 10 x 1 ml   3.673,90

Referencer

4828. Martin R, Garcia-Prats JA, Mallory GB et al. Management of apnea of prematurity. UpToDate. 2020; , https://www.uptodate.com/contents/management-of-apnea-of-prematurity (Lokaliseret 18. marts 2020)

 

3244. Morton SU, Smith VC. Treatment options for apnoea of prematurity. Arch Dis Child Fetal Neonatal. 2016; 101(4):F352-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27010019 (Lokaliseret 22. januar 2018)

 

3245. Dobson NR, Patel RM. The Role of Caffeine in Noninvasive Respiratory Support. Clin Perinatol. 2016; 43(4):773-82, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27837758 (Lokaliseret 22. januar 2018)

 
 
 
Gå til toppen af siden...