Lansoprazol

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Lansoprazol:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Lansopram  Aristo Pharma Nordic enterokapsler  15 mg
enterokapsler  30 mg
Lansoprazol "KRKA"  KRKA enterokapsler  15 mg
enterokapsler  30 mg
Lansoprazol "Medical Valley"  Medical Valley enterokapsler  15 mg
enterokapsler  30 mg
Lansoprazol "Mylan"  Viatris enterokapsler  15 mg
Lansoprazol "Stada"  STADA Nordic enterokapsler  15 mg
enterokapsler  30 mg
Lansoprazol "Teva"  TEVA enterokapsler  15 mg
enterokapsler  30 mg
Zolt®  Orion Pharma enterokapsler  30 mg