Lansoprazol "Stada"

A02BC03
 
 

Ventrikelsekretionshæmmende middel med specifik virkning på syrepumpen (protonpumpen) i parietalcellerne. Syrepumpehæmmer

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Enterokapsler, hårde. 1 enterokapsel indeholder 15 mg eller 30 mg lansoprazol. 

Doseringsforslag

Gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne
  • 30 mg 1 gang dgl. i 4 (-8) uger.
  • Langtidsbehandling. 15 mg (evt. 30 mg) 1 gang dgl.

 

Ulcussygdom 

 • Voksne
  • 30 mg 1 gang dgl. i 2-4 uger ved ulcus duodeni og 4-8 uger ved ulcus ventriculi.

 

Helicobacter pylori-associeret ulcus i kombination med antibiotika 

 • Voksne
  • 30 mg 2 gange dgl. i 1-2 uger.

 

NSAID-associeret ulcus 

 • Behandling
  • Voksne
  • 30 mg 1 gang dgl. i 4-8 uger.
 • Profylakse
  • Voksne
  • 15 mg (evt. 30 mg) 1 gang dgl.

 

Zollinger-Ellisons syndrom 

 • Voksne
  • Initialt 60 mg 1 gang dgl.
  • Den fortsatte behandling justeres efter syresekretionen.
  • Døgndoser > 120 mg bør fordeles på 2 doser.
  • Højst 180 mg dgl.


Bemærk: 

 • Enterokapslerne skal synkes hele med et glas vand.
 • Enterokapslerne og kapselindholdet må ikke tygges eller knuses.
 • Enterokapslerne kan evt. åbnes.
 • Indholdet kan opslæmmes i vand eller juice umiddelbart før indtagelsen.
 • Indholdet kan kommes på blød mad, fx yoghurt eller æblemos.
 • For optimal effekt anbefales indtagelse 30-60 min før et måltid (4469).
 • Erfaring savnes vedr. børn.
 • Nedsat dosering hos ældre.
Referencer: 4469

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes til 50 % af normaldosis ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved kendt overfølsomhed for syrepumpehæmmere, da krydsallergiske reaktioner inkl. anafylaktisk shock kan forekomme. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Benigne gastriske polypper, Diarré, Flatulens, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili, Leukopeni, Trombocytopeni
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Øget risiko for knoglebrud* Myalgi
Psykiske forstyrrelser Depression
Vaskulære sygdomme Ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis Glossitis, Smagsforstyrrelser, Øsofageal candidiasis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Lever og galdeveje Hepatitis Icterus
Immunsystemet Angioødem
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Paræstesier, Tremor
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Konfusion, Somnolens Rastløshed, Søvnløshed
Nyrer og urinveje Tubulointerstitiel nefritis**
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti, Impotens
Hud og subkutane væv Alopeci, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Purpura Øget svedtendens
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Pancytopeni
Mave-tarm-kanalen Colitis, Stomatitis
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom
Metabolisme og ernæring Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi, Hyponatriæmi
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Ikke kendt hyppighed
Metabolisme og ernæring Hypomagnesiæmi***
Knogler, led, muskler og bindevæv Subakut kutan lupus erythematosus

* Brug af syrepumpehæmmere, især i høje doser og over længere tid (> 1 år) er forbundet med let øget risiko for fraktur (hofte, håndled, rygsøjle), hovedsageligt hos ældre eller patienter med andre kendte risikofaktorer.  

** med mulig udvikling til nyresvigt. 

*** Svær hypomagnesiæmi kan forårsage hypokaliæmi. 

 • Behandling i 8 uger eller mere inducerer et rebound-fænomen af ventriklens syreproduktion, som i sig selv kan inducere syrerelaterede symptomer (dyspepsi, halsbrand, sure regurgitationer) efter ophør. Disse symptomer kan fortsætte i mindst 4 uger efter seponering.
 • Mundtørhed er en kendt bivirkning ved brug af syrepumpehæmmere.
 • Syrepumpehæmmer har været associeret med B12 mangel pga. hypo- eller aklorhydri. Opmærksomhed på en mulig risiko ved langtidsbehandling.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Lansoprazol "Stada"
 • Lansoprazol nedsætter AUC for atazanavir og nelfinavir, og kombinationen bør undgås. Dosis af andre proteasehæmmere, fx indinavir og saquinavir, bør justeres ved samtidig brug af lansoprazol.
 • Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol, kan ændres.
 • Lansoprazol øger plasmakoncentrationen af moclobemid, og dosisjustering kan være nødvendig.
 • Lansoprazol kan nedsætte absorptionen af bosutinib, og en dosisøgning af bosutinib kan overvejes.
 • Ved samtidig brug af fluoxetin kan AUC og maksimal plasmakoncentration for lansoprazol stige.
 • Lansoprazol kan øge og forlænge plasmakoncentrationen af methotrexat, og dosisjustering kan være nødvendig, især ved højdosisbehandling med methotrexat.
 • Der er set øget INR og protrombintid ved samtidig behandling med syrepumpehæmmere og warfarin. Ved samtidig brug øges monitorering af stigninger i INR og protrombintid.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for over 700 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4147

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der findes ingen data, men det er ikke sandsynligt, at barnet vil optage klinisk betydende mængder gennem modermælken.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis behandlingen er profylaktisk/vedligeholdelsesbehandling.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Lansoprazol "Stada" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Lansoprazol "Stada" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Specifik inhibitor af syrepumpen i parietalcellerne. 

Farmakokinetik

 • Lansoprazol er en prodrug, der omdannes til dens aktive form i parietalcellerne.
 • Biotilgængelighed ca. 85 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1,5-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2C19 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Ca. 30 % udskilles gennem nyrerne i form af metabolitter, resten med fæces.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
enterokapsler 15 mg, STADA Nordic  
enterokapsler 30 mg, STADA Nordic  
Mad og drikke

Mad og drikke

Indholdet kan kommes på blød mad, fx yoghurt eller æblemos.

For optimal effekt anbefales indtagelse 30-60 min før et måltid. 

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan åbnes.

Administration

Synkes hele med et glas vand.

Indholdet kan opslæmmes i vand eller juice.

Indholdet må ikke tygges eller knuses.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Tilskud

Enterokapsler 15 mg i pakninger ≤ 56 stk. 

 • Klausuleret tilskud ved symptomatisk gastro-øsofageal reflukssygdom.
 • For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) enterokapsler 15 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.)
Lansoprazol "Stada"
035324
98 stk. (blister)
54,20 0,55 1,11
(B) enterokapsler 30 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.)
Lansoprazol "Stada"
130694
60 stk. (blister)
82,25 1,37 1,37

Substitution

enterokapsler 15 mg
Lansopram Aristo Pharma Nordic, Lansoprazol, enterokapsler 15 mg
Lansoprazol "KRKA" KRKA, Lansoprazol, enterokapsler 15 mg
Lansoprazol "Medical Valley" Medical Valley, Lansoprazol, enterokapsler 15 mg
Lansoprazol "Mylan" Viatris, Lansoprazol, enterokapsler 15 mg
Lansoprazol "Teva" TEVA, Lansoprazol, enterokapsler 15 mg
 
enterokapsler 30 mg
Lansopram Aristo Pharma Nordic, Lansoprazol, enterokapsler 30 mg Genordn. J
Lansoprazol "KRKA" KRKA, Lansoprazol, enterokapsler 30 mg Genordn. J
Lansoprazol "Medical Valley" Medical Valley, Lansoprazol, enterokapsler 30 mg
Lansoprazol "Teva" TEVA, Lansoprazol, enterokapsler 30 mg
Zolt Orion Pharma, Lansoprazol, enterokapsler 30 mg Genordn. J
 

Foto og identifikation

Foto

Enterokapsler  15 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul
Mål i mm: 6 x 15,8
enterokapsler 15 mg
 
 
 

Enterokapsler  30 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,8 x 19,1
enterokapsler 30 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4469. Havelund T, Lødrup A, Miliam P et al. Gastroøsofageal reflukssygdom: Diagnostik og behandling. Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi. 2018, https://dsgh.dk/wp-content/uploads/2022/06/Gastrooesofageal_reflukssygdom.pdf (Lokaliseret 14. september 2023)


4147. Pasternak B, Hviid A. Use of proton-pump inhibitors in early pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med. 2010; 363(22):2114-23, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21105793 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

12.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...