Zolt®

A02BC03
 
 

Ventrikelsekretionshæmmende middel med specifik virkning på syrepumpen (protonpumpen) i parietalcellerne. Syrepumpehæmmer

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Enterokapsler, hårde. 1 enterokapsel indeholder 30 mg lansoprazol. 

Doseringsforslag

Gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne
  • 30 mg 1 gang dgl. i 4 (-8) uger.
  • Langtidsbehandling. 15 mg (evt. 30 mg) 1 gang dgl.

 

Ulcussygdom 

 • Voksne
  • 30 mg 1 gang dgl. i 2-4 uger ved ulcus duodeni og 4-8 uger ved ulcus ventriculi.

 

Helicobacter pylori-associeret ulcus i kombination med antibiotika 

 • Voksne
  • 30 mg 2 gange dgl. i 1-2 uger.

 

NSAID-associeret ulcus 

 • Behandling
  • Voksne
  • 30 mg 1 gang dgl. i 4-8 uger.
 • Profylakse
  • Voksne
  • 15 mg (evt. 30 mg) 1 gang dgl.

 

Zollinger-Ellisons syndrom 

 • Voksne
  • Initialt 60 mg 1 gang dgl.
  • Den fortsatte behandling justeres efter syresekretionen.
  • Døgndoser > 120 mg bør fordeles på 2 doser.
  • Højst 180 mg dgl.


Bemærk: 

 • Enterokapslerne skal synkes hele.
 • Enterokapslerne og kapselindholdet må ikke tygges eller knuses.
 • Enterokapslerne kan evt. åbnes. Indholdet kan opslæmmes i vand eller juice umiddelbart før indtagelse. Eller indholdet kan kommes på kold, blød mad.
 • Enterokapslerne kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn.
 • Nedsat dosering hos ældre.

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes til 50 % af normaldosis ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved kendt overfølsomhed for syrepumpehæmmere, da krydsallergiske reaktioner inkl. anafylaktisk shock kan forekomme. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Benigne gastriske polypper, Diarré, Flatulens, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili, Leukopeni, Trombocytopeni
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Øget risiko for knoglebrud* Myalgi
Psykiske forstyrrelser Depression
Vaskulære sygdomme Ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis Glossitis, Smagsforstyrrelser, Øsofageal candidiasis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Lever og galdeveje Hepatitis Icterus
Immunsystemet Angioødem
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Paræstesier, Tremor
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Konfusion, Somnolens Rastløshed, Søvnløshed
Nyrer og urinveje Tubulointerstitiel nefritis**
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti, Impotens
Hud og subkutane væv Alopeci, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Purpura Øget svedtendens
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Pancytopeni
Mave-tarm-kanalen Colitis, Stomatitis
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom
Metabolisme og ernæring Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi, Hyponatriæmi
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Ikke kendt hyppighed
Metabolisme og ernæring Hypomagnesiæmi***
Knogler, led, muskler og bindevæv Subakut kutan lupus erythematosus

* Brug af syrepumpehæmmere, især i høje doser og over længere tid (> 1 år) er forbundet med let øget risiko for fraktur (hofte, håndled, rygsøjle), hovedsageligt hos ældre eller patienter med andre kendte risikofaktorer.  

** med mulig udvikling til nyresvigt. 

*** Svær hypomagnesiæmi kan forårsage hypokaliæmi. 

 • Behandling i 8 uger eller mere inducerer et rebound-fænomen af ventriklens syreproduktion, som i sig selv kan inducere syrerelaterede symptomer (dyspepsi, halsbrand, sure regurgitationer) efter ophør. Disse symptomer kan fortsætte i mindst 4 uger efter seponering.
 • Mundtørhed er en kendt bivirkning ved brug af syrepumpehæmmere.
 • Syrepumpehæmmer har været associeret med B12 mangel pga. hypo- eller aklorhydri. Opmærksomhed på en mulig risiko ved langtidsbehandling.

Interaktioner

 • Lansoprazol nedsætter AUC for atazanavir og nelfinavir, og kombinationen bør undgås. Dosis af andre proteasehæmmere, fx indinavir og saquinavir, bør justeres ved samtidig brug af lansoprazol.
 • Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol, kan ændres.
 • Lansoprazol øger plasmakoncentrationen af moclobemid, og dosisjustering kan være nødvendig.
 • Lansoprazol kan nedsætte absorptionen af bosutinib, og en dosisøgning af bosutinib kan overvejes.
 • Ved samtidig brug af fluoxetin kan AUC og maksimal plasmakoncentration for lansoprazol stige.
 • Lansoprazol kan øge og forlænge plasmakoncentrationen af methotrexat, og dosisjustering kan være nødvendig, især ved højdosisbehandling med methotrexat.
 • Der er set øget INR og protrombintid ved samtidig behandling med syrepumpehæmmere og warfarin. Ved samtidig brug øges monitorering af stigninger i INR og protrombintid.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for over 700 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4147

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der findes ingen data, men det er ikke sandsynligt, at barnet vil optage klinisk betydende mængder gennem modermælken.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

Specifik inhibitor af syrepumpen i parietalcellerne. 

Farmakokinetik

 • Lansoprazol er en prodrug, der omdannes til dens aktive form i parietalcellerne.
 • Biotilgængelighed ca. 85 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1,5-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2C19 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Ca. 30 % udskilles gennem nyrerne i form af metabolitter, resten med fæces.

Håndtering af kapsler og tabletter

enterokapsler 30 mg, Orion Pharma  

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Indholdet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan åbnes.

Administration

Synkes hele.

Indholdet kan opslæmmes i vand eller juice.

Må ikke tygges.

Indholdet må ikke tygges eller knuses.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) enterokapsler 30 mg 482825
14 stk. (blister)
26,20 1,87 1,87
(B) enterokapsler 30 mg 434643
28 stk. (blister)
150,85 5,39 5,39
(B) enterokapsler 30 mg 481467
98 stk. (blister)
89,20 0,91 0,91

Substitution

enterokapsler 30 mg
Lansopram Aristo Pharma Nordic, Lansoprazol, enterokapsler 30 mg Genordn. J
Lansoprazol "KRKA" KRKA, Lansoprazol, enterokapsler 30 mg Genordn. J
Lansoprazol "Medical Valley" Medical Valley, Lansoprazol, enterokapsler 30 mg
Lansoprazol "Stada" STADA Nordic, Lansoprazol, enterokapsler 30 mg
Lansoprazol "Teva" TEVA, Lansoprazol, enterokapsler 30 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Enterokapsler  30 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,9 x 19,2
enterokapsler 30 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4147. Pasternak B, Hviid A. Use of proton-pump inhibitors in early pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med. 2010; 363(22):2114-23, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21105793 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

26.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...