Levocetirizin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Levocetirizin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Levocetirizin "Glenmark"  Glenmark Nordic filmovertrukne tabletter  5 mg
Levocetirizin "Krka"  KRKA filmovertrukne tabletter  5 mg
Levocetirizin "Stada"  STADA Nordic filmovertrukne tabletter  5 mg