Levocetirizin "Glenmark"

R06AE09
 
 

Non-sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning. 

Anvendelsesområder

Allergiske sygdomme, især urticaria og allergisk rhinoconjunctivitis. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg (delekærv) levocetirizindihydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 6 år 

5 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne kan om nødvendigt knuses.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Tablet kan opslæmmes i vand.
 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 15-30 ml/min.

  Voksne. 5 mg hver 3. dag.  

  Børn > 2 år. Dosis justeres individuelt under hensyntagen til renal clearance, alder og kropsvægt. 

 • GFR 30-60 ml/min.

  Voksne. 5 mg hver 2. dag. 

  Børn > 2 år. Dosis justeres individuelt under hensyntagen til renal clearance, alder og kropsvægt. 

Kontraindiceret

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Pauseres 4 dage før priktest.
 • Forsigtighed ved øget risiko for urinretention (fx rygmarvslæsion, prostatahyperplasi) eller kramper (fx epilepsi).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Somnolens Søvnforstyrrelser
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Obstipation
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Øjne Sløret syn, Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Lever og galdeveje Hepatitis, Leverpåvirkning
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem)
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Kramper Myalgi
Nervesystemet Okulogyration, Paræstesier, Svimmelhed, Tremor
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Agitation, Depression, Hallucinationer, Suicidaltanker Mareridt, Søvnløshed
Nyrer og urinveje Urinretention Dysuri
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Fixed drug eruption
Vaskulære sygdomme Synkope, Ødemer

Hudkløe/urticaria er forekommet efter seponering, i tilfælde hvor disse symptomer ikke var til stede før behandlingen. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Levocetirizin "Glenmark"

Kan i nogle tilfælde forstærke den sløvende effekt af alkohol og midler med CNS-deprimerende virkning. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Levocetirizin er R-enatomeren af cetirizin. Der er ingen specifikke data for levocetirizin, men cetirizin har en dokumenteret god sikkerhedsprofil for gravide. Følgelig må levocetirizin antages at være sikker. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3911, 3912, 3913

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Levocetirizin "Glenmark".Alkohol kan muligvis påvirke Levocetirizin "Glenmark". Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Levocetirizin "Glenmark". 

Alkohol kan muligvis påvirke Levocetirizin "Glenmark". Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger

 

Farmakodynamik

H1-receptorantagonist (antihistamin). Levocetirizin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren. Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne. Levocetirizin er den mest aktive isomer af cetirizin. 

Begyndende klinisk virkning efter 0,5-1 time og maksimal virkning efter 4-6 timer. 

Virkningsvarighed ca. 24 timer. 

Farmakokinetik

 • Levocetirizin er R-enantiomeren af cetirizin.
 • Biotilgængelighed ca. 70 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time.
 • Steady state efter 2 dage.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Metaboliseres næsten ikke, men nedsat leverfunktion medfører alligevel forlænget halveringstid og virkningsvarighed.
 • Plasmahalveringstid 6-9 timer.
 • Ca. 85 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug.

 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 5 mg, Glenmark Nordic  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan om nødvendigt knuses.

Administration

Synkes hele.

Tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 537454
30 stk. (blister)
47,55 1,59 1,59
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 096083
90 stk. (blister)
80,90 0,90 0,90

Substitution

filmovertrukne tabletter 5 mg
Levocetirizin "Krka" KRKA, Levocetirizin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Levocetirizin "Stada" STADA Nordic, Levocetirizin, filmovertrukne tabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
G
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,6 x 8,1
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3912. Golembesky A, Cooney M, Boev R. Safety of cetirizine in pregnancy. J Obstet Gynaecol. 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29565188 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3911. Etwel F, Djokanovic N, Moretti ME. The fetal safety of cetirizine: an observational cohort study and meta-analysis. J Obstet Gynaecol. 2014; 34(5):392-9, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24678814/ (Lokaliseret 3. august 2022)


3913. Weber-Schoendorfer C, Schaefer C. The safety of cetirizine during pregnancy. A prospective observational cohort study. Reprod Toxicol. 2008; 26(1):19-23, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18571373 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

03.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...