Azacitidin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Azacitidin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Vidaza®  Celgene Nordic pulver til injektionsvæske, susp.  25 mg/ml