Azacitidin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Azacitidin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Azacitidine "Accord"  Accord pulver til injektionsvæske, susp.  25 mg/ml
Azacitidine "Stada"  STADA Nordic pulver til injektionsvæske, susp.  25 mg/ml
Vidaza®  Celgene Nordic pulver til injektionsvæske, susp.  25 mg/ml