Semaglutid

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Semaglutid:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Ozempic®  Novo Nordisk injektionsvæske, opl. i pen  0,25 mg
injektionsvæske, opl. i pen  0,5 mg
injektionsvæske, opl. i pen  1 mg
Rybelsus®  Novo Nordisk tabletter  3 mg
tabletter  7 mg
tabletter  14 mg
Wegovy® Flextouch®  Novo Nordisk injektionsvæske, opl. i pen  0,25 mg
injektionsvæske, opl. i pen  0,5 mg
injektionsvæske, opl. i pen  1 mg
injektionsvæske, opl. i pen  1,7 mg
injektionsvæske, opl. i pen  2,4 mg