Carmustin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Carmustin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Carmustine "Macure"  Macure Pharma pulver og solvens til konc. til injektionsvæske  100 mg
Carmustine Obvius  Øresund Pharma pulver og solvens til konc. til injektionsvæske  100 mg