SNRI

N06AX

Revideret: 28.03.2018

Venlafaxin og duloxetin er de første serotonin- og noradrenalingenoptagshæmmere (SNRI).
Venlafaxin eksisterer som et racemat, dvs. som en blanding af to molekyler, der er spejlbilleder af hinanden. (-)-formen hæmmer genoptag af serotonin og noradrenalin. (+)-formen hæmmer primært serotoningenoptaget.
Duloxetin besidder ud over en kombineret serotonin- og noradrenalingenoptagshæmning en svag dopamingenoptagshæmning uden nogen signifikant affinitet til histaminerge, dopaminerge, kolinerge og adrenerge receptorer. Duloxetin eksisterer som en enantiomer, dvs. i en (+) og (-)-form, hvor (+)-formen er den benyttede, da den har størst aktivitet. 

Anvendelsesområder

Moderate til middelsvære depressioner. 

Behandlingsvejledning

Venlafaxins dosisrelation er dårligt belyst. Terapeutisk dosis er ikke nærmere klarlagt. Ved stigende dosis af venlafaxin er der registreret flere bivirkninger, specielt anbefales monitorering af blodtryk for at forebygge længerevarende hypertension.
Vedrørende stoffets bivirkningsprofil hos ældre og somatisk syge er oplysningerne utilstrækkelige. 

Duloxetins dosisrelation synes rimeligt godt belyst. Terapeutisk startdosering og vedligeholdelsesdosering er 60 mg en gang daglig. Terapeutisk effekt indtræder sædvanligvis efter 2-4 uger, men der går 6-8 uger, inden den fulde effekt kan vurderes. 

Afbrydelse af behandling 

Hvis behandlingen afbrydes efter mere end en uges behandling, anbefales det, at dosis nedtrappes over mindst to uger for at nedsætte risikoen for seponeringssyndrom. Se endvidere SSRI, bivirkninger og Aftrapning af antidepressiva.  

Præparatvalg

Præparaterne er formentlig generelt ligeværdige med hensyn til effekt og bivirkninger. Der kan dog være individuelle forskelle fra person til person.  

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Duloxetin, men ikke venlafaxin, er kontraindiceret ved nedsat leverfunktion og ved nedsat nyrefunktion med GFR < 30 ml/min. 

Se i øvrigt præparatbeskrivelserne. 

Graviditet

Medicinsk behandling af gravide med behandlingskrævende depression bør overvejes. Der er betydelig risiko for recidiv af sygdommen såvel som uønsket påvirkning og udfald af graviditeten, såfremt dette undlades. Se envidere Antidepressiv behandling af gravide.
Venlafaxin: I de sjældne tilfælde, hvor SNRI anses for mest hensigtsmæssigt, kan venlafaxin om nødvendigt anvendes. Der er rimeligt solide data, i alt omkring 800 1. trimester-eksponerede uden tegn på en øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. Irritative seponeringssymptomer er observeret. Frekvensen og alvorligheden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende.
Duloxetin bør undgås, da datamængden er utilstrækkelig til et sikkert risikoestimat.
Behandlingen bør foregå i samarbejde med en speciallæge i psykiatri (2536)

Amning

Duloxetin kan om nødvendigt anvendes. Venlafaxin kan om nødvendigt også anvendes, men bør ikke være førstevalg ved amning. Eksponeringen er lidt højere end ønskeligt, men bivirkninger er ikke beskrevet. Der er dog endnu ikke mange observationelle data (2536)

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Duloxetin Cymbalta®
Eli Lilly
enterokapsler  30 mg 28 stk. (blister)   31,51
Duloxetin Cymbalta®
Eli Lilly
enterokapsler  30 mg 28 stk. (blister) (2care4)   18,93
Duloxetin Cymbalta®
Eli Lilly
enterokapsler  60 mg 28 stk. (blister)   15,75
Duloxetin Cymbalta®
Eli Lilly
enterokapsler  60 mg 28 stk. (blister) (2care4)   15,00
Duloxetin Cymbalta®
Eli Lilly
enterokapsler  60 mg 98 stk. (blister)   10,13
Duloxetin Duloxetin "Hexal"
HEXAL
enterokapsler  30 mg 28 stk. (blister)   9,87
Duloxetin Duloxetin "Hexal"
HEXAL
enterokapsler  60 mg 28 stk. (blister)   2,82
Duloxetin Duloxetin "Hexal"
HEXAL
enterokapsler  60 mg 98 stk. (blister)   1,22
Duloxetin Duloxetin "Krka"
KRKA
enterokapsler  30 mg 30 stk. (blister)   15,66
Duloxetin Duloxetin "Krka"
KRKA
enterokapsler  30 mg 100 stk. (blister)   5,78
Duloxetin Duloxetin "Krka"
KRKA
enterokapsler  60 mg 100 stk. (blister)   2,89
Duloxetin Duloxetin "Stada" (depression)
Stada
enterokapsler  60 mg 28 stk. (blister)   2,78
Duloxetin Duloxetin "Stada" (depression)
Stada
enterokapsler  60 mg 98 stk. (blister)  
Duloxetin Duloxetine "Accord"
Accord
enterokapsler  30 mg 28 stk. (blister)   25,59
Duloxetin Duloxetine "Accord"
Accord
enterokapsler  60 mg 28 stk. (blister)  
Duloxetin Duloxetine "Accord"
Accord
enterokapsler  60 mg 98 stk. (blister)  
Duloxetin Duloxetine "Teva"
TEVA
enterokapsler  30 mg 30 stk. (blister)  
Duloxetin Duloxetine "Teva"
TEVA
enterokapsler  30 mg 100 stk. (blister)   5,81
Duloxetin Duloxetine "Teva"
TEVA
enterokapsler  60 mg 30 stk. (blister)   2,64
Duloxetin Duloxetine "Teva"
TEVA
enterokapsler  60 mg 100 stk. (blister)   1,20
Venlafaxin Efexor® Depot
Pfizer
hårde depotkapsler  75 mg 98 stk. (blister)   16,00
Venlafaxin Efexor® Depot
Pfizer
hårde depotkapsler  150 mg 98 stk. (blister)   14,43
Venlafaxin Venlafaxin "1A Farma"
1A Farma
hårde depotkapsler  75 mg 112 stk. (blister)   0,43
Venlafaxin Venlafaxin "1A Farma"
1A Farma
hårde depotkapsler  150 mg 112 stk. (blister)   0,34
Venlafaxin Venlafaxin "2care4"
Parallelimport
hårde depotkapsler  37,5 mg 30 stk. (blister)   5,87
Venlafaxin Venlafaxin "2care4"
Parallelimport
hårde depotkapsler  75 mg 30 stk. (blister)   7,75
Venlafaxin Venlafaxin "2care4"
Parallelimport
hårde depotkapsler  75 mg 100 stk. (blister)   1,40
Venlafaxin Venlafaxin "2care4"
Parallelimport
hårde depotkapsler  150 mg 30 stk. (blister)   1,62
Venlafaxin Venlafaxin "Bluefish"
Bluefish
hårde depotkapsler  75 mg 30 stk. (blister)   1,06
Venlafaxin Venlafaxin "Bluefish"
Bluefish
hårde depotkapsler  75 mg 100 stk. (blister)   0,62
Venlafaxin Venlafaxin "Bluefish"
Bluefish
hårde depotkapsler  150 mg 30 stk. (blister)   0,68
Venlafaxin Venlafaxin "Bluefish"
Bluefish
hårde depotkapsler  150 mg 100 stk. (blister)   0,36
Venlafaxin Venlafaxin "Hexal"
HEXAL
hårde depotkapsler  37,5 mg 30 stk. (blister)   4,57
Venlafaxin Venlafaxin "Hexal"
HEXAL
hårde depotkapsler  75 mg 30 stk. (blister)   1,53
Venlafaxin Venlafaxin "Hexal"
HEXAL
hårde depotkapsler  75 mg 112 stk. (blister)  
Venlafaxin Venlafaxin "Hexal"
HEXAL
hårde depotkapsler  150 mg 112 stk. (blister)  
Venlafaxin Venlafaxin "Krka"
KRKA
hårde depotkapsler  37,5 mg 7 stk. (blister)   24,44
Venlafaxin Venlafaxin "Krka"
KRKA
hårde depotkapsler  37,5 mg 28 stk. (blister)   4,43
Venlafaxin Venlafaxin "Krka"
KRKA
hårde depotkapsler  75 mg 28 stk. (blister)   1,05
Venlafaxin Venlafaxin "Krka"
KRKA
hårde depotkapsler  75 mg 112 stk. (blister)   0,59
Venlafaxin Venlafaxin "Krka"
KRKA
hårde depotkapsler  150 mg 14 stk. (blister)   2,15
Venlafaxin Venlafaxin "Krka"
KRKA
hårde depotkapsler  150 mg 28 stk. (blister)   1,53
Venlafaxin Venlafaxin "Krka"
KRKA
hårde depotkapsler  150 mg 112 stk. (blister)   0,44
Venlafaxin Venlafaxin "Medical Valley"
Medical Valley
depottabletter  75 mg 30 stk. (blister)   1,76
Venlafaxin Venlafaxin "Medical Valley"
Medical Valley
depottabletter  75 mg 100 stk.   0,60
Venlafaxin Venlafaxin "Medical Valley"
Medical Valley
depottabletter  150 mg 30 stk. (blister)   0,70
Venlafaxin Venlafaxin "Medical Valley"
Medical Valley
depottabletter  150 mg 100 stk.   0,35
Venlafaxin Venlafaxin "Medical Valley"
Medical Valley
depottabletter  225 mg 30 stk. (blister)   2,28
Venlafaxin Venlafaxin "Medical Valley"
Medical Valley
depottabletter  225 mg 100 stk.   1,86
Venlafaxin Venlafaxin "Orifarm"
Parallelimport
hårde depotkapsler  37,5 mg 30 stk. (blister)   4,21
Venlafaxin Venlafaxin "Orion"
Orion Pharma
hårde depotkapsler  37,5 mg 7 stk. (blister)   23,92
Venlafaxin Venlafaxin "Orion"
Orion Pharma
hårde depotkapsler  37,5 mg 28 stk. (blister)   6,62
Venlafaxin Venlafaxin "Orion"
Orion Pharma
hårde depotkapsler  75 mg 28 stk. (blister)   1,06
Venlafaxin Venlafaxin "Orion"
Orion Pharma
hårde depotkapsler  75 mg 98 stk. (blister)   0,49
Venlafaxin Venlafaxin "Orion"
Orion Pharma
hårde depotkapsler  150 mg 28 stk. (blister)   0,72
Venlafaxin Venlafaxin "Orion"
Orion Pharma
hårde depotkapsler  150 mg 98 stk. (blister)   0,35
Venlafaxin Venlafaxin "Stada"
STADA Nordic
hårde depotkapsler  37,5 mg 10 stk. (blister)   37,71
Venlafaxin Venlafaxin "Stada"
STADA Nordic
hårde depotkapsler  75 mg 30 stk. (blister)   1,53
Venlafaxin Venlafaxin "Stada"
STADA Nordic
hårde depotkapsler  75 mg 100 stk. (blister)   0,41
Venlafaxin Venlafaxin "Stada"
STADA Nordic
hårde depotkapsler  150 mg 30 stk. (blister)   0,60
Venlafaxin Venlafaxin "Stada"
STADA Nordic
hårde depotkapsler  150 mg 100 stk. (blister)   0,67

Referencer

2536. Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Anvendelse af psykofarmaka ved graviditet og amning - kliniske retningslinjer. 2014; :27.10, http://dpsnet.dk/wp-content/uploads/2014/12/anvendelse_af_psykofarmaka_okt_2014.pdf (Lokaliseret 3. juni 2016)

 
 
 
Gå til toppen af siden...