Gå til toppen af siden...
>medicin.dk Copyright © 2011 DLI A/S

Spirix®

Spironolacton

ATC-kode

C03DA01

» Kaliumbesparende diuretikum, aldosteronantagonist. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg (trykdelekærv), 50 mg (trykdelekærv) eller 100 mg (trykdelekærv) spironolacton. 

Anvendelsesområder

 • Ascites og ødemer ledsaget af hyperaldosteronisme. 
 • Primær hyperaldosteronisme. 
 • I kombination med standardbehandling til reduktion af risiko for kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos stabile patienter med venstre ventrikeldysfunktion og kliniske tegn på svært » hjertesvigt.

Doseringsforslag

 • Ødemer
  Voksne. 100 mg dgl. med morgenmåltidet eller 25-50 mg 2 gange dgl. I særlige tilfælde op til 600 mg dgl. i kort tid.
 • Primær hyperaldosteronisme
  Voksne. Op til 400 mg dgl. fordelt på flere doser.
 • Hjerteinsufficiens
  Voksne. 25 mg dgl.
  Børn. 1-3 mg/kg legemsvægt/døgn fordelt på 1-4 doser.

 

Bemærk: Nedsat dosering ved nedsat nyrefunktion. 

Kontraindikationer

 • Hyponatriæmi 
 • Hyperkaliæmi
 • Nyreinsufficiens 
 • Anuri 
 • Addisons sygdom
 • Porfyri.

Forsigtighedsregler

 • Metabolisk acidose. 
 • Diabetes og samtidig nedsat nyrefunktion.
 • Ved hyperkalæmiske tilstande må disse stoffer kun anvendes med forsigtighed og under hyppig kontrol af serum-kalium. 
 • Samtidigt kaliumtilskud må kun gives ved konstateret hypokaliæmi og kun under fortsat kontrol af serum-kalium. 
 • Kontrol af nyrefunktion og serum-elektrolytter skal gennemføres.

Bivirkninger

Meget almindelige (over 10%)
Træthed.
Dyspepsi, diarré.
Gynækomasti, mammahypertrofi, brystspænding.
Hovedpine, døsighed.
Impotens, nedsat libido, erektil dysfunktion, menstruationsforstyrrelser.
Almindelige (1-10%)
Kvalme, opkastning.
Hyperkaliæmi, hyponatriæmi.
Amenoré, postmenopausal blødning, ændret vaginal sekretion.
Ikke almindelige (0,1-1%)
Kraftesløshed.
Acidose.
Muskelkramper.
Konfusion, paræstesier.
Hududslæt, urticaria, erytem.
Forhøjet serum-kreatinin.
Sjældne (0,01-0,1%)
Gastro-intestinal blødning.
Agranulocytose, trombocytopeni, eosinofili.
Latent porfyri.
Paraplegi.
Allergiske reaktioner.
Ukendt frekvens
Hepatitis.
Benign mammaneoplasi.
Systemisk lupus erythematosus, alopeci.
Akut nyresvigt.

Interaktioner

 • Kaliumtilskud øger risikoen for hyperkaliæmi.
 • Ved samtidig indgift af ACE-hæmmere og kaliumbesparende diuretika øges serum-kalium på grund af ACE-hæmmeres aldosteronsekretionshæmmende virkning.
 • Virkningen af andre diuretika og antihypertensiva forstærkes.
 • Ved samtidig indgift af spironolacton og digoxin nedsættes den renale sekretion af digoxin, hvorved plasma-digoxin øges.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for 110 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på ca. 7%. Det er uklart, om en evt. sammenhæng skyldes effekten af lægemidlet eller den underliggende sygdom. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen, og ved anvendelse i 3. trimester kan elektrolytforstyrrelser forekomme hos den nyfødte. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. » Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis for den aktive hovedmetabolit, kanrenon, er højst 4,3%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen cykliske ødemer hos kvinder (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Spironolacton og dets aktive metabolit, kanrenon, er kompetitive aldosteronantagonister og reducerer antallet af natriumkanaler i samlerørenes luminale membran, hvilket betinger natriumtab og kaliumretention. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen, og metaboliseres i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration af spironolacton og af den aktive hovedmetabolit, kanrenon nås efter 1-4 timer.
 • Plasmahalveringstiden for kanrenon er 16-22 timer.
 • Ca. 50% udskilles gennem nyrerne som kanrenon og glucuronider heraf samt som thioestere.
 • Virkning på elektrolytter indtræder efter 3-4 dage og svinder 2-3 dage efter seponering.
 • Maksimal hypotensiv virkning optræder efter 2-3 uger.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose

Firma

» Takeda Pharma

Tilskud, udlevering, pakninger og priser

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkeVnr.PakningPris i kr.Pris DDD
(B) tabletter 25 mg 441341
100 stk.
86,75 2,60
(B) tabletter 25 mg 021766
250 stk.
147,70 1,77
(B) tabletter 50 mg 170655
30 stk.
57,50 2,88
(B) tabletter 50 mg 535265
100 stk.
138,45 2,08
(B) tabletter 50 mg 497971
250 stk.
398,00 2,39
(B) tabletter 100 mg 130517
100 stk.
271,00 2,03

Substitution

tabletter 25 mg
» Hexalacton Sandoz, Spironolacton
» Spiron Orion, Spironolacton
 
tabletter 50 mg
» Spiron Orion, Spironolacton
 
tabletter 100 mg
» Hexalacton Sandoz, Spironolacton
» Spiron Orion, Spironolacton
 

Identifikation og foto

Tabletter  25 mg
Præg: AB-43
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 25 mg
 
Tabletter  50 mg
Præg: AB, 72
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 50 mg
 
Tabletter  100 mg
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
tabletter 100 mg
 

Revisionsdato

2015-03-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 30. marts 2015
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Sundhedsstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.