Mildin

R06AX13
 
 
Non-sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Allergiske sygdomme, især urticaria og allergisk rhinoconjunctivitis. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) loratadin. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn over 12 år. 10 mg 1 gang dgl.
 • Børn 2 - 12 år med legemsvægt over 30 kg. 10 mg 1 gang dgl.
 • Børn 2 - 12 år med legemsvægt under 30 kg. 5 mg 1 gang dgl.

  

Bemærk: 

 • Initial dosisreduktion til patienter med stærkt nedsat leverfunktion: Voksne og børn 2 - 12 år med legemsvægt over 30 kg. 10 mg hver anden dag.

Kontraindikationer

Allergi over for desloratadin. 

Forsigtighedsregler

 • Stærkt nedsat leverfunktion. 
 • Pauseres 4 dage før priktest.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Somnolens.
Meget sjældne (< 0,01%) Leverpåvirkning.
Kramper, Svimmelhed.
Alopeci.
Hypersensitivitet  (herunder angioødem og Aanafylaktisk reaktion).

Interaktioner

 • Samtidig anvendelse af loratadin og amiodaron kan give øget risiko for QT-forlængelse og torsades des pointes.
 • AUC for loratadin og desloratadin kan øges med henholdsvis 75% og 50% ved samtidig brug af clarithromycin pga. hæmning af CYP3A4. Lignende effekt kan forventes ved kombination med andre CYP3A4-hæmmere, se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for flere tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Et tidligere studie fra det svenske medicinske fødselsregister fandt en noget øget risiko for hypospadi, men efterfølgende data fra registret samt et amerikansk case-control sandsynliggør, at det var et tilfældigt fund. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis for loratadin og dets aktive metabolit, desloratadin, er ca. 0,5%. Det er ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for klinisk relevante mængder. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Farmakodynamik

H1-receptor antagonist (antihistamin). Loratadin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren. Den aktive hovedmetabolit, desloratadin, har sammenlignelig, men mere potent virkning.
Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Undergår betydelig førstepassage-metabolisme i leveren via CYP3A4 og CYP2D6 til den aktive metabolit, descarboethoxyloratadin (desloratadin).
 • Maksimal plasmakoncentration af loratadin og descarboethoxyloratadin nås efter 1-3 timer.
 • Steady state-plasmakoncentration nås inden for ca. 5 døgn.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid 3-20 timer for loratadin og 9-92 timer for descarboethoxyloratadin.
 • Ca. 40% udskilles gennem nyrerne i form af konjugerede metabolitter.
 • Begyndende klinisk effekt ses inden for 0,5-1 time, og maksimal effekt opnås i løbet af 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed efter indgift af 10 mg ca. 24 timer.
 • Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Klausuleret tilskud ved kroniske allergiske sygdomme. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) tabletter 10 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 164253
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tabletter 10 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 164264
30 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tabletter 10 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 164275
100 stk. (blister)
ikke fast pris

Substitution

tabletter 10 mg
Clarityn Bayer, Loratadin, tabletter 10 mg
Loratadin "Teva" TEVA, Loratadin, tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-06-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 8. oktober 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...