Amoxicillin/clavulansyre "Aurobindo"

J01CR02
 
 

Amoxicillin kombineret med clavulansyre, som hæmmer β-lactamaser. Det bakteriologiske spektrum er identisk med amoxicillins, men omfatter desuden β-lactamaseproducerende varianter af de bakterier, der normalt er amoxicillinfølsomme. 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af amoxicillin/clavulansyrefølsomme bakterier, fx øvre- og nedre luftvejsinfektioner. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg amoxicillin (som trihydrat) og 125 mg clavulansyre (som kaliumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 40 kg 

 • 500 mg amoxicillin/125 mg clavulansyre 3 gange dgl.

 

Børn > 1 måned og < 40 kg 

 • 50 mg (40-60 mg) amoxicillin/12,5 mg (10-15 mg)/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser. Højst 1.500 mg amoxicillin pr. døgn.
 • Enkeltdosis af clavulansyre bør ikke overstige 5 mg/kg legemsvægt og totaldosis ikke 15 mg/kg legemsvægt/døgn.

 

Nedsat nyrefunktion 

GFR (ml/min.)  

Voksne og børn > 40 kg  

Børn > 1 måned og < 40 kg  

10-30 

Højst 500 mg/125 mg 2 gange dgl. 

15 mg/3,75 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl.
(højst 500 mg/125 mg 2 gange dgl.) 

< 10 

Højst 500 mg/125 mg dgl. 

15 mg/3,75 mg/kg legemsvægt dgl.
(højst 500 mg/125 mg dgl.) 

Hæmodialyse 

Højst 500 mg/125 mg hver 24. time samt før og efter hæmodialyse 

15 mg/3,75 mg/kg legemsvægt dgl. hver 24. time samt før og efter hæmodialyse 

Peritonealdialyse 

Højst 500 mg/125 mg dgl. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Bemærk: 

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-30 ml/min:

  GFR (ml/min.)  

  Voksne og børn > 40 kg  

  Børn > 1 måned og < 40 kg  

  10-30 

  Højst 500 mg/125 mg 2 gange dgl. 

  15 mg/3,75 mg/kg 2 gange dgl.
  (højst 500 mg/125 mg 2 gange dgl.) 

  < 10 

  Højst 500 mg/125 mg dgl. 

  15 mg/3,75 mg/kg dgl.
  (højst 500 mg/125 mg dgl.) 

  Hæmodialyse 

  Højst 500 mg/125 mg hver 24. time samt før og efter hæmodialyse 

  15 mg/3,75 mg/kg dgl. hver 24. time samt før og efter hæmodialyse 

  Peritonealdialyse 

  Højst 500 mg/125 mg dgl. 

   

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Overfølsomhed over for andre β-lactamantibiotika end penicilliner, da der er risiko for krydsallergi.
 • Ved længerevarende behandling med amoxicillin/clavulansyre bør som minimum foretages regelmæssig kontrol af nyrefunktion, leverfunktion og hæmatopoietiske funktioner.
 • Forsigtighed ved nedsat leverfunktion og kontrol af leverfunktionen med jævne mellemrum.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré.
Almindelige (1-10%) Kvalme, Opkastning.
Candidiasis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Leukopeni, Trombocytopeni.
Erythema multiforme.
Ikke kendt Hepatitis, Kolestase, Pseudomembranøs colitis.
Vasculitis.
Agranulocytose, Forlænget prothrombintid, Hæmolytisk anæmi.
Aseptisk meningitis, Hyperaktivitet, Kramper.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Eksfoliativ dermatitis, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Serumsygdomslignende reaktioner.
Interstitiel nefritis.

Interaktioner

 • Den baktericide virkning kan hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk virkende midler, fx
  • erythromycin
  • tetracycliner
  • men ikke sulfonamider.
 • Amoxicillin kan forstærke den baktericide virkning af samtidigt indgivne aminoglykosider.
 • Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger serumkoncentrationen af penicillin.
 • Samtidig indgift af allopurinol øger risikoen for allergiske hudreaktioner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 700 1. trimester-eksponerede, hvor clavulansyre har været anvendt i kombination med et penicillin. Der er ingen tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Kombinationen bør ikke anvendes i 2. og 3. trimester, da amoxicillin-clavulansyre i en undersøgelse, der omfattede kvinder med for tidlig perforering af fosterhinden, var forbundet med øget risiko for neonatal nekrotiserende enterocolitis. 

Referencer: 3745, 3741, 3746, 3711

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis for amoxicillin er under 1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Data savnes for udskillelse af clavulansyre. Milde bivirkninger i form af rastløshed, diarré og udslæt forekom hyppigere under behandling med amoxicillin-clavulansyre end under behandling med amoxicillin. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op pga. det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Amoxicillin:
  • Virker baktericidt på:
   • Grampositive kokker:
    • Streptococcus pneumoniae (pneumokokker)
    • Streptococcus pyogenes (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe A)
    • Streptococcus agalactiae (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe B)
    • Enterococcus faecalis
    • De fleste α-hæmolytiske streptokokker
    • Staphylococcus aureus, som ikke danner penicillinase
   • Grampositive stave:
    • Clostridium spp.
    • Bacillus anthracis
    • Corynebacterium spp.
    • Actinomyces spp.
   • Gramnegative diplokokker:
    • Neisseria meningitidis
    • Nogle stammer af Neisseria gonorrhoeae
   • Visse gramnegative stave som:
    • Haemophilus influenzae
    • Proteus mirabilis
    • E. coli
    • Helicobacter pylori
    • Pasteurella spp.
    • Capnocytophaga spp.
   • Treponema pallidum
   • Borrelia burgdorferi.
  • Clavulansyre:
  • Er et penicillinlignende stof, som i sig selv kun har en ringe antibakteriel aktivitet.
  • Har farmakokinetiske egenskaber, som meget ligner amoxicillinets.
  • Kombinationen amoxicillin og clavulansyre:
  • Ved samtidig oral indgift af amoxicillin og clavulansyre opnås, at disse stoffer virker lige så godt på β-lactamaseproducerende bakterier, som de virker på de tilsvarende bakterier uden β-lactamaseproduktion.
  • Er således effektiv ved infektioner, der er forårsaget af:
   • β-lactamaseproducerende Haemophilus influenzae
   • Moraxella catarrhalis
   • Neisseria gonorrhoeae.

Farmakokinetik

Amoxicillin 

 • Er syrestabilt
 • Biotilgængelighed ca. 90%
 • Fordelingsvolumen 0,3-0,4 l/kg
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-2 timer
 • Terapeutisk plasmakoncentration på mindst 0,5 mikrogram/ml opretholdes i 5-6 timer
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time
 • Ca. 70% udskilles uomdannet gennem nyrerne
 • Koncentration i galden 30-100 mikrogram/ml
 • Koncentration i urinen 300-1.000 mikrogram/ml.

  

Clavulansyre 

 • Er også syrestabilt og absorberes næsten fuldstændigt efter oral indgift
 • Fordelingsvolumen ca. 0,2 l/kg
 • Efter indgift af 62,5 mg nås maksimal plasmakoncentration på 2-3 mikrogram/ml i løbet af 1-2 timer
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time. 30-40% udskilles uomdannet gennem nyrerne
 • Koncentration i urinen 100-500 mikrogram/ml
 • Clavulansyre fordeles i organismen i samme omfang som amoxicillin
 • Da det bindes irreversibelt til bakteriernes β-lactamaser, forbruges det i fokale læsioner, hvor der findes bakterier, hvilket vil medføre lave koncentrationer i sådanne fokale læsioner.

Indholdsstoffer

Amoxicillinfilmovertrukne tabletter  500 mg+125 mgfilmovertrukne tabletter  500 mg + 125 mg  (Orifarm)
Clavulansyrefilmovertrukne tabletter  500 mg+125 mgfilmovertrukne tabletter  500 mg + 125 mg  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 500 mg+125 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 500 mg+125 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg+125 mg 553311
30 stk. (blister)
73,65 4,91
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg + 125 mg  (Orifarm) 191714
30 stk. (blister)
73,65 4,91

Substitution

filmovertrukne tabletter 500 mg + 125 mg
Amoxic/clavulansyre "2care4" (Parallelimport), Amoxicillin, Clavulansyre, filmovertrukne tabletter 500 mg + 125 mg
Betaklav KRKA, Amoxicillin, Clavulansyre, filmovertrukne tabletter 500 mg+125 mg
Bioclavid Sandoz, Amoxicillin, Clavulansyre, filmovertrukne tabletter 500 mg + 125 mg
Klaximol Aristo Pharma Nordic, Amoxicillin, Clavulansyre, filmovertrukne tabletter 500+125 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg+125 mg

Præg:
A, 64
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,8 x 20,2
filmovertrukne tabletter 500 mg+125 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3741 Berkowitch M, Diav-Citrin O, Greenberg R et al First-trimester exposure to amoxycillin/clavulanic acid: a prospective, controlled study Br J Clin Pharmacol 2004 58(3) 298-302 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=15327589


3745 Kenvon SL, Tavlor DJ, Tarnow-Mordi W et al Broad-spectrum antibiotics for preterm, prelabour rupture of fetal membranes: the ORACLE I randomised trial. ORACLE Collaborative Group Lancet 2001 357(9261) 979-88 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=11293640


3746 Ehsanipoor RM, Chung JH, Clock CA et al A retrospective review of ampicillin-sulbactam and amoxicillin + clavulanate vs cefazolin/cephalexin and erythromycin in the setting of preterm premature rup-ture of membranes: maternal and neonatal outcomes Am J Obstet Gynecol 2008 198(5) 54-6 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18455521

 
 

Revisionsdato

2018-05-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...