Ovison

D07AC13
 
 

Anvendelsesområder

 

Bemærk:
 • Creme. Tørre, skorpede, skællende eller væskende hudpartier.
 • Kutanopløsning. Behårede steder, specielt hovedbunden.

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 1 mg mometasonfuroat. 

Kutanopløsning. 1 g indeholder 1 mg mometasonfuroat. 

Doseringsforslag

 • Appliceres i tyndt lag 1 gang dgl. på de berørte hudområder i højst 3 uger.
 • Behandlingen må ikke anvendes på større hudområder (over 20% af kroppens overflade).
 • Hos børn må maksimalt 10% af kroppens overflade behandles.

  

Bemærk: Erfaring savnes vedr. behandling af børn < 6 år. 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Rosacea
 • Acne vulgaris
 • Perioral dermatit
 • Hudatrofi
 • Perianal og genital kløe
 • Friktionsudslæt
 • Bakterieinfektioner (fx impetigo), virale infektioner (fx herpes simplex, herpes zoster og varicella) eller hudinfektioner forårsaget af svampe (fx candida eller dermatofyt).
 • Alvorlige infektioner i huden som fx tuberkulose og lues.
 • Må ikke bruges på sår eller ulcerøs hud.

Forsigtighedsregler

 • Ved behandling af store hudområder, specielt hos børn og ved behandling under okklusion, er der potentiel risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger.
 • Ved brug i ansigtet skal behandlingerne begrænses til 5 dage.
 • Bør ikke anvendes i øjenomgivelserne eller på øjenlåg.
 • Forsigtighed ved behandling af psoriasis på grund af nedsat hudbarriere.

Bivirkninger

Bivirkningerne kan optræde hyppigere ved anvendelse af okklusiv forbinding: 

Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner.
Meget sjældne (< 0,01%) Hyperkorticisme*.

* Bivirkninger forbundet med systemisk behandling kan også forekomme efter anvendelse af topikale kortikosteroider, især ved langvarig og intensiv behandling eller ved behandling af store hudområder. Dette gælder særligt hos børn og nyfødte. 

 

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder, men svagere virkende glukokortikoider bør foretrækkes. Ved behandling på større områder og ved okklusion kan den systemiske absorption være betydelig. 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom, herunder udbredelse og lokalisation af hudaffektion.
Ingen karantæne ved donation af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

Mometasonfuroat er et stærkt virkende glukokortikoid. Topikale kortikosteroider virker som antiinflammatoriske midler via flere mekanismer, som hæmmer den sene fase af allergiske reaktioner, herunder ved at nedsætte densiteten af mastceller, reducere kemotaksi og aktivering af eosinofiler, nedsætte lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofilers produktion af cytokiner, samt hæmme metaboliseringen af arachidonsyre. 

Farmakokinetik

Glukokortikoid penetrerer hudens hornlag og påvirker de dybereliggende celler. Øget absorption ses ved påføring på hud med defekt hornlag, ved behandling af meget store hudområder eller ved okklusion af det behandlede område.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Cetostearylalkohol : creme 1 mg/g
Citronsyre : creme 1 mg/g
Glycerolmonostearat : creme 1 mg/g
Hydroxypropylcellulose : kutanopløsning 1 mg/g
Isopropylalkohol : kutanopløsning 1 mg/g
Kokosolie : creme 1 mg/g
Macrogolstearat : creme 1 mg/g
Natriumcitrat : creme 1 mg/g
Natriumdihydrogenphosphat : kutanopløsning 1 mg/g
Phosphorsyre : kutanopløsning 1 mg/g
Stearinsyre : creme 1 mg/g

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) creme 1 mg/g 535883
30 g
77,10
(B) creme 1 mg/g 556109
100 g
216,60
(B) kutanopløsning 1 mg/g 586833
30 ml
34,35
(B) kutanopløsning 1 mg/g 031163
100 ml
68,90

Substitution

kutanopløsning 1 mg/g
Elocom (Parallelimport), Mometasonfuroat, kutanopløsning 0,1%
Elocon MSD, Mometasonfuroat, kutanopløsning 0,1%
 
 
 

Revisionsdato

2016-09-29. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...