Colrefuz®

M04AC01
 
 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 500 mikrogram colchicin. 

Doseringsforslag

Akutte anfald 

 • Voksne. Initialt 1 mg efterfulgt af 500 mikrogram 1 time senere. Efter 12 timer følges op efter behov (højst 500 mikrogram 3 gange dgl.), indtil det akutte anfald er overstået.
 • Totaldosis på 6 mg bør ikke overskrides.
 • Ny anfaldsbehandling må først indledes efter mindst 3 dage.
 • Alternativt vælges ofte at give 500 mikrogram 2-3 gange dgl. under anfald. Herefter fortsættes med 500 mikrogram 2 gange dgl. så længe, der er behov, evt. i forbindelse med, at uratsænkende behandling tillægges.

 

Anfaldsprofylakse under initialbehandling med allopurinol og probenecid 

 • Voksne. 500 mikrogram 2 gange dgl.

 

Nedsat nyrefunktion 

 • Let nedsat nyrefunktion (GFR 50-80 ml/min): Anvendes med forsigtighed.
 • Moderat nedsat nyrefunktion (GFR 30-49 ml/min): Dosis reduceres, eller dosisintervallet forlænges, og patienten monitoreres tæt mht. bivirkninger.
 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR 10-29 ml/min): Behandling med colchicin er relativt kontraindiceret og bør kun gives med dosisreduktion forestået af speciallæger med erfaring i colchicinbehandling.
 • Terminal nyreinsufficiens (GFR < 10 ml/min): Behandling med colchicin er kontraindiceret.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Bemærk

 • Synkes hel med et glas vand.

Kontraindikationer

 • Bloddyskrasier.
 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 10 ml/min).
 • Stærkt nedsat leverfunktion.
 • Samtidig hæmodialyse, da colchicin ikke kan fjernes ved dialyse eller udskiftningstransfusion.
 • Samtidig behandling med P-gp-hæmmer eller potent CYP3A4-hæmmer hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion.

Forsigtighedsregler

 • Colchicin har et smalt terapeutisk indeks, og behandlingen bør ophøre, hvis der opstår tegn på toksicitet, fx kvalme, opkastning, abdominalsmerter og diarré.
 • Colchicin kan medføre alvorlig knoglemarvsdepression (agranulocytose, aplastisk anæmi, trombocytopeni). Forandringer i blodtællinger kan være gradvise eller meget pludselige, særligt aplastisk anæmi har en høj dødelighed. Periodiske kontroller af blodbilledet skal foretages.
 • Nedsat nyre- eller leverfunktion.
 • Kardiovaskulær sygdom.
 • Gastro-intestinal sygdom.
 • Ældre og svækkede patienter.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Ikke kendt Gastro-intestinal blødning, Hepatotoksicitet.
Knoglemarvsdepression.
Myopati, Rhabdomyolyse.
Neuropati, Perifer neuritis.
Alopeci.
Amenoré, Nyrefunktionspåvirkning, Oligospermi.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-/P-gp-inhibitorer, fx itraconazol, clarithromycin, ciclosporin, verapamil, HIV-proteasehæmmere og grapefrugtjuice, øger plasmakoncentrationen af colchicin med risiko for alvorlig toksicitet. Dosisreduktion af colchicin anbefales, se endvidere produktresumé. Kombinationen er kontraindiceret ved samtidig nedsat nyre- eller leverfunktion.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet og P-glykoprotein.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Virkningsmekanismen er kompleks og ikke fuldstændigt klarlagt. Det anses, at colchicin virker mod den inflammatoriske respons til uratkrystaller ved at hæmme migrationen af granulocytter ind i det inflammerede område. Andre egenskaber, fx interaktion med mikrotubuli, mitosehæmning og hæmning af dannelsen af inflammatoriske cytokiner synes også at bidrage til virkningen. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ½-2 timer. Virkningen indtræder efter ca. 12 timer og er maksimal efter 1-2 dage. 
 • Terminal plasmahalveringstid 3-10 timer.
  Metaboliseres i leveren og udskilles overvejende med galden.
 • 10-20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 500 mikrogram

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 500 mikrogram 053360
20 stk. (blister)
68,00 6,80
(B) tabletter 500 mikrogram 030840
100 stk. (blister)
Udgået 08-10-2018
(B) tabletter 500 mikrogram  (Orifarm) 495726
100 stk. (blister)
311,75 6,24

Foto og identifikation

Tabletter  500 mikrogram

Præg:
0.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 500 mikrogram
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...