Sumatriptan "Accord"

N02CC01
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af migræneanfald med eller uden aura. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg eller 100 mg sumatriptan (som succinat). 

Doseringsforslag

Migræneanfald 

 • Voksne. 50-100 mg.
 • Vender symptomerne tilbage, til trods for god effekt af 1. dosis, kan en yderligere dosis gives inden for de næste 24 timer, forudsat at der går mindst 2 timer mellem de 2 doser.
 • Maksimal døgndosis er 300 mg.

 

Bemærk: 

 • Hvis 1. dosis ikke virker, vindes intet ved at gentage doseringen til samme anfald. I stedet kan NSAID eller paracetamol anvendes.
 • Manglende erfaring vedr. oral og subkutan behandling af patienter < 18 år og > 65 år.
 • Triptaner bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå medicinoverforbrugshovedpine.

Kontraindikationer

 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Prinzmetal-angina/koronar vasospasme
 • Tidligere myokardieinfarkt
 • Tidligere cerebrovaskulært attak (CVA)
 • Transitorisk cerebral iskæmi (TCI) i hjernen
 • Ukontrolleret hypertension
 • Symptomgivende perifere vaskulære lidelser
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Samtidig indgift af ergotamin, derivater af ergotamin eller andre triptaner/5-HT1-receptoragonister. Se interaktioner.
 • Samtidig administration af monoaminooxidase-hæmmere (MAO-hæmmere). Sumatriptan bør ikke bruges inden for 2 uger efter seponering af behandling med MAO-hæmmere.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat lever- eller nyrefunktion
 • Patienter med epilepsi/nedsat krampetærskel
 • Bør ikke gives til patienter i risikogruppen for iskæmisk hjertelidelse uden forudgående kardiovaskulær undersøgelse, herunder patienter, der ryger eller bruger nicotinsubstitution, postmenopausale kvinder, mænd over 40 år samt diabetikere.
 • Indeholder en sulfonamidkomponent og bør ikke anvendes af patienter med kendt overfølsomhed over for sulfonamider.
 • Diagnosen medicinfremkaldt hovedpine bør overvejes hos patienter med hyppig eller daglig hovedpine på trods af (eller på grund af) regelmæssig brug af medicin mod akut migræne.
 • Kontrolleret hypertension, da forbigående øgninger i blodtrykket er observeret hos en lille gruppe patienter.

Bivirkninger

Der kan forekomme en følelse af svaghed og træthed, som sædvanligvis er forbigående og mild til moderat. 

Almindelige (1-10%) Kuldefornemmelse, Smerter, Tyngdefornemmelse.
Kvalme, Opkastning.
Blodtryksændringer, Dyspnø, Varmefølelse.
Myalgi.
Døsighed, Hypæstesi, Paræstesier, Svimmelhed.
Rødme.
Meget sjældne (< 0,01%) Leverpåvirkning.
Angina pectoris, Arytmier, Bradykardi, Ekg-forandringer, Hypotension, Myokardieinfarkt.
Dystoni, Kramper.
Dobbeltsyn, Synsforstyrrelser, Synstab.
Ikke kendt Artralgi.
Angst.

Der er desuden observeret allergiske reaktioner fra hududslæt til i sjældne tilfælde anafylaktisk reaktion. 

Interaktioner

 • På grund af risiko for vasokonstriktorisk effekt skal der gå mindst 24 timer efter indgift af ergotamin før evt. administration af triptaner. Omvendt skal der gå 6 timer efter indgift af triptan før administration af ergotamin.
 • På grund af additiv effekt skal der gå 24 timer mellem indgift af sumatriptan og ergotamin, ergotderivater eller andre triptaner/5-HT1-receptoragonister.
 • Behandling med MAO-hæmmere inden for 2 uger inden behandling med sumatriptan forlænger og forstærker virkningen og bivirkninger af sumatriptan.
 • Samtidig brug af SSRI eller SNRI giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom.
 • Bivirkninger kan være hyppigere ved samtidig brug af triptaner og produkter indeholdende perikon. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 2.500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Et register fandt 3 tilfælde af øsofagusatresi ud af 1.718, hvor den normale frekvens er ca. 1/5.000. Dette kan være tilfældigt, men såfremt der er en sammenhæng, er risikoen meget lav. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Efter subkutan anvendelse er den relative vægtjusterede dosis 3,5%, og med den lave orale biotilgængelighed (15%) må mængden, der optages systemisk hos barnet, forventes at være endnu mindre. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Virker vasokonstriktorisk på intrakranielle arterier og hæmmer frigørelse af peptider. Virkningen skyldes selektiv stimulation af 5- HT1-receptorerne.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 15%.
 • Begyndende effekt efter ca. 30 minutter.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-1,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • 3-22% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Fordelingsvolumen 2,43 l/kg.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 50 mg
Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 042484
6 stk. (blister)
30,40 5,07
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 174624
12 stk. (blister)
36,65 3,05
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 108943
6 stk. (blister)
36,90 3,08
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 185164
12 stk. (blister)
70,65 2,94

Substitution

filmovertrukne tabletter 50 mg
Imigran Sprint GSK Pharma, Sumatriptan, dispergible tabletter 50 mg
Sumatriptan "Amneal" Amneal Nordic, Sumatriptan, tabletter 50 mg
Sumatriptan "Aurobindo" Orion Pharma, Sumatriptan, tabletter 50 mg
Sumatriptan "Bluefish" Bluefish, Sumatriptan, tabletter 50 mg
Sumatriptan "Mylan" Mylan, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 50 mg
Sumatriptan "Sandoz" Sandoz, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 50 mg
Sumatriptan "Teva" TEVA, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 50 mg
 
filmovertrukne tabletter 100 mg
Imigran GSK Pharma, Sumatriptan, dispergible tabletter 100 mg
Sumatriptan "Amneal" Amneal Nordic, Sumatriptan, tabletter 100 mg
Sumatriptan "Aurobindo" Orion Pharma, Sumatriptan, tabletter 100 mg
Sumatriptan "GSK" GSK Pharma, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sumatriptan "Mylan" Mylan, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sumatriptan "Sandoz" Sandoz, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sumatriptan "Teva" TEVA, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 13
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...