Imigran®

Imigran Sprint
N02CC01
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af migræneanfald med eller uden aura og Hortons hovedpine (subkutan administration). 

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Imigran® Sprint, dispergible tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg eller 100 mg sumatriptan (som succinat).
Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 12 mg sumatriptan (som succinat) i sterilt vand.
Næsespray, opløsning (éndosisspray). 0,1 ml indeholder 10 mg eller 20 mg sumatriptan. 

Doseringsforslag

Oralt
Migræneanfald. 

 • Voksne. 50-100 mg.
 • Vender symptomerne tilbage, til trods for god effekt af 1. dosis, kan en yderligere dosis gives inden for de næste 24 timer, forudsat at der går mindst 2 timer mellem de 2 doser.
 • Maksimal døgndosis er 300 mg.
 • Bemærk: De dispergible tabletter skal synkes hele eller opløses i en skefuld vand.

 

Subkutant
Migræneanfald og Hortons hovedpine. 

 • Voksne. 6 mg, maksimal døgndosis 12 mg.
 • Vender symptomerne tilbage, til trods for god effekt af 1. dosis, kan en yderligere dosis gives inden for de næste 24 timer, forudsat at der går mindst 2 timer mellem de 2 doser ved migræne, og mindst 1 time mellem de 2 doser ved Hortons hovedpine.
 • Bemærk: Injektionsvæsken skal injiceres subkutant med speciel injektionssprøjte (GlaxoPen, se film under "Instruktioner").

 

Intranasalt 

Migræneanfald. 

 • Voksne. 10-20 mg, maksimal døgndosis 40 mg. Doseringsinterval mindst 2 timer.
 • Unge 12-17 år. 10 mg, maksimal døgndosis 20 mg. Doseringsinterval mindst 2 timer.
 • Bemærk: Næsespray administreres som en enkeltdosis i det ene næsebor. Se under "Instruktioner".

 

Bemærk: 

 • Hvis 1. dosis ikke virker, vindes intet ved at gentage doseringen til samme anfald. I stedet kan NSAID eller paracetamol anvendes.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af patienter < 18 år og > 65 år.
 • Triptaner bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå medicinoverforbrugshovedpine.

Instruktioner

 

Sådan bruger du endosis næsespray

 
  
 

 

Kontraindikationer

 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Prinzmetal-angina/koronar vasospasme
 • Tidligere myokardieinfarkt
 • Tidligere cerebrovaskulært attak (CVA)
 • Transitorisk cerebral iskæmi (TCI) i hjernen
 • Ukontrolleret hypertension
 • Symptomgivende perifere vaskulære lidelser
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Samtidig indgift af ergotamin, derivater af ergotamin eller andre triptaner/5-HT1-receptoragonister. Se interaktioner.
 • Samtidig administration af monoaminooxidase-hæmmere (MAO-hæmmere). Sumatriptan bør ikke bruges inden for 2 uger efter seponering af behandling med MAO-hæmmere.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat lever- eller nyrefunktion
 • Patienter med epilepsi/nedsat krampetærskel
 • Bør ikke gives til patienter i risikogruppen for iskæmisk hjertelidelse uden forudgående kardiovaskulær undersøgelse, herunder patienter, der ryger eller bruger nicotinsubstitution, postmenopausale kvinder, mænd over 40 år samt diabetikere.
 • Indeholder en sulfonamidkomponent og bør ikke anvendes af patienter med kendt overfølsomhed over for sulfonamider.
 • Diagnosen medicinfremkaldt hovedpine bør overvejes hos patienter med hyppig eller daglig hovedpine på trods af (eller på grund af) regelmæssig brug af medicin mod akut migræne.
 • Kontrolleret hypertension, da forbigående øgninger i blodtrykket er observeret hos en lille gruppe patienter.
 • Kanylehætten på den fyldte injektionssprøjte kan indeholde tørt, naturligt latexgummi, der potentielt kan forårsage allergiske reaktioner, som kan være alvorlige, hos personer med overfølsomhed over for latex.

Bivirkninger

Der kan forekomme en følelse af svaghed og træthed, som sædvanligvis er forbigående og mild til moderat. 

Almindelige (1-10%) Kuldefornemmelse, Smerter, Tyngdefornemmelse.
Kvalme, Opkastning.
Blodtryksændringer, Dyspnø, Varmefølelse.
Myalgi.
Døsighed, Hypæstesi, Paræstesier, Svimmelhed.
Rødme.
Meget sjældne (< 0,01%) Leverpåvirkning.
Angina pectoris, Arytmier, Bradykardi, Ekg-forandringer, Hypotension, Myokardieinfarkt.
Dystoni, Kramper.
Dobbeltsyn, Synsforstyrrelser, Synstab.
Ikke kendt Artralgi.
Angst.

Efter administration med næsespray er der set mild, forbigående irritation og brændende fornemmelse i næse og hals, smagsforstyrrelser samt næseblod. 

 

Der er desuden observeret allergiske reaktioner fra hududslæt til i sjældne tilfælde anafylaktisk reaktion. 

Interaktioner

 • På grund af risiko for vasokonstriktorisk effekt skal der gå mindst 24 timer efter indgift af ergotamin før evt. administration af triptaner. Omvendt skal der gå 6 timer efter indgift af triptan før administration af ergotamin.
 • På grund af additiv effekt skal der gå 24 timer mellem indgift af sumatriptan og ergotamin, ergotderivater eller andre triptaner/5-HT1-receptoragonister.
 • Behandling med MAO-hæmmere inden for 2 uger inden behandling med sumatriptan forlænger og forstærker virkningen og bivirkninger af sumatriptan.
 • Samtidig brug af SSRI eller SNRI giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom.
 • Bivirkninger kan være hyppigere ved samtidig brug af triptaner og produkter indeholdende perikon. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 2.500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Et register fandt 3 tilfælde af øsofagusatresi ud af 1.718, hvor den normale frekvens er ca. 1/5.000. Dette kan være tilfældigt, men såfremt der er en sammenhæng, er risikoen meget lav. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Efter subkutan anvendelse er den relative vægtjusterede dosis 3,5%, og med den lave orale biotilgængelighed (15%) må mængden, der optages systemisk hos barnet, forventes at være endnu mindre. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Virker vasokonstriktorisk på intrakranielle arterier og hæmmer frigørelse af peptider. Virkningen skyldes selektiv stimulation af 5-HT1-receptorerne.

Farmakokinetik

 • Efter subkutan injektion er biotilgængeligheden ca. 96%.
 • Begyndende effekt og maksimal plasmakoncentration ses efter ca. 10 minutter.
 • Biotilgængelighed ca. 15% efter oral og intranasal administration.
 • Begyndende effekt efter ca. 30 minutter efter oral administration og efter ca. 15 minutter efter intranasal indgift.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-1,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • 3-22% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Fordelingsvolumen 2,43 l/kg.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Injektionsvæske. pH 4,2-5,3. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : dispergible tabletter 50 mg
Titandioxid (E171) : dispergible tabletter 50 mg, dispergible tabletter 100 mg
Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 12 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 12 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Injektionsvæske 

 • Klausuleret tilskud til klyngehovedpine.

 

Næsespray 

 • Klausuleret tilskud til akutbehandling af migræneanfald, når det ikke er muligt at behandle med orale triptaner, fx pga. kvalme og opkastning.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) dispergible tabletter 50 mg 019294
6 stk. (blister)
386,20 64,37
(B) dispergible tabletter 100 mg 019316
6 stk. (blister)
669,55 55,80
(B) dispergible tabletter 100 mg  (Paranova Danmark) 423222
6 stk. (blister)
221,35 18,45
(B) injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 093252
2 x 0,5 ml
560,10 280,05
(B) injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 093260
2 x 0,5 ml & glaxopen
560,10 280,05
(B) injektionsvæske, opl. 12 mg/ml  (Paranova Danmark) 071860
2 x 0,5 ml
485,55 242,78
(B) injektionsvæske, opl. 12 mg/ml  (Orifarm) 572752
2 x 0,5 ml + glaxopen
448,80 224,40
(B) injektionsvæske, opl. 12 mg/ml  (2care4) 122123
2 x 0,5 ml
490,00 245,00
(B) injektionsvæske, opl. 12 mg/ml  (2care4) 429783
2 x 0,5 ml + glaxopen
478,00 239,00
(B) næsespray, opløsning 10 mg 013608
6 stk.
451,90 150,63
(B) næsespray, opløsning 20 mg 411918
6 stk.
560,00 93,33
(B) næsespray, opløsning 20 mg  (Orifarm) 387390
6 stk.
549,60 91,60
(B) næsespray, opløsning 20 mg  (2care4) 597773
6 stk.
Udgået 24-09-2018

Substitution

dispergible tabletter 50 mg
Sumatriptan "Amneal" Amneal Nordic, Sumatriptan, tabletter 50 mg
Sumatriptan "Aurobindo" Orion Pharma, Sumatriptan, tabletter 50 mg
Sumatriptan "Bluefish" Bluefish, Sumatriptan, tabletter 50 mg
Sumatriptan "Mylan" Mylan, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 50 mg
Sumatriptan "Sandoz" Sandoz, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 50 mg
Sumatriptan "Teva" TEVA, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 50 mg
 
dispergible tabletter 100 mg
Sumatriptan "Accord" Accord, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sumatriptan "Amneal" Amneal Nordic, Sumatriptan, tabletter 100 mg
Sumatriptan "Aurobindo" Orion Pharma, Sumatriptan, tabletter 100 mg
Sumatriptan "GSK" GSK Pharma, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sumatriptan "Mylan" Mylan, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sumatriptan "Sandoz" Sandoz, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sumatriptan "Teva" TEVA, Sumatriptan, filmovertrukne tabletter 100 mg
 
næsespray, opløsning 10 mg
Sumatriptan "Paranova" (Parallelimport), Sumatriptan, næsespray, opløsning 10 mg
 
næsespray, opløsning 20 mg
Sumatriptan "Paranova" (Parallelimport), Sumatriptan, næsespray, opløsning 20 mg
 

Foto og identifikation

Dispergible tabletter  50 mg

Præg:
GS 1YM, 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 10 x 10
dispergible tabletter 50 mg
 
 
 

Dispergible tabletter  100 mg

Præg:
GS YE7, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
dispergible tabletter 100 mg
 
 
 

Injektionsvæske, opl.  12 mg/ml

Mål i mm: 70 x 120
Pen og inj. væske i etui.
Imigran® Pen
 
 
 
 
 
Imigran® Pen
 
 
 
 
 

Næsespray, opløsning  10 mg

Mål i mm: 42 x 60
Imigran® næsespray 10 mg
 
 
 
 
 

Næsespray, opløsning  20 mg

Mål i mm: 42 x 60
Imigran® næsespray 20 mg
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-05-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...