Amantadin

N04BB

Revideret: 20.10.2021

Amantadin er en primær amin, som oprindeligt blev indført i terapien som antiviralt kemoterapeutikum, og empirisk fundet virksomt som antiparkinsonmiddel. 

Anvendelsesområder

Amantadin har i mange år især været anvendt ved tidlig Idiopatisk Parkinsons Sygdom (IPS). Kan kortvarigt anvendes som eneste middel eller kombineres med levodopa eller dopaminagonister. 

 

Amantadin anbefales ved dyskinesier og hvis ikke andre parkinsonmidler tåles, men effekten er kortvarig (2531) (2532)

 

For yderligere oplysninger om behandling af Parkinsons sygdom, se antiparkinsonmidler

Doseringsforslag

Initialdosis 100 mg, øges med 100 mg pr. uge til 100 mg 3 gange dgl. Højere dosis øger ikke virkningen på Parkinsons sygdom, men der er beskrevet afdæmpende virkning på levodopainducerede hyperkinesier af dagsdoser op til 400 mg. Denne virkning, der har en varighed af ca. 5 måneder, har øget interessen for amantadin i behandlingen af IPS. De ekstrapyramidale symptomer, som er fremkaldt af antipsykotika, påvirkes ikke af amantadin.
Evidensbaseret behandlingseffekt, se referencer. 

Kontraindikationer

Nyreinsufficiens, leverinsufficiens, epilepsi, lav konfusionsgrænse.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed tilrådes ved hjerteinsufficiens.

Bivirkninger

Bivirkninger ses hos få procent og er dosisrelaterede. Det er hovedsageligt symptomer fra CNS (uro, koncentrationsbesvær, søvnløshed, hallucinationer, psykoser og træthed) samt gastro-intestinale gener (appetitløshed og kvalme). Indicerer sjældent seponering. Hos ældre med nedsat nyrefunktion kan allerede 100 mg amantadin dgl. undertiden fremkalde bivirkninger, og dosis bør reduceres yderligere. Længerevarende brug kan ledsages af netformet misfarvning af huden, såkaldt livedo reticularis, deklive ødemer og ortostatisk hypotension.  

Interaktioner

Amantadin kan nedsætte den renale clearance af pramipexol, hvorfor reduktion af pramipexol bør overvejes.

Graviditet

Må ikke anvendes. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Amantadin reducerer prolaktinniveauet, og nedsat mælkeproduktion må forventes.

Farmakodynamik

Virkningen skyldes inhibition af glutamatreceptorer af typen N-methyl-D-aspartat (NMDA). Virkningen aftager hos nogle patienter efter nogle ugers eller måneders behandling.

Farmakokinetik

Ca. 95 % absorberes fra mave-tarm-kanalen. Maksimal plasmakoncentration nås efter 2-4 timer. Plasmahalveringstid 14-16 timer. Udskilles uomdannet gennem nyrerne.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Amantadin Dinetrel
2care4 Generics
hårde kapsler  100 mg 56 stk. (blister)   10,43 20,86

Referencer

3554. Mazzucchi S, Frosini D, Bonuccelli U. Current treatment and future prospects of dopa-induced dyskinesias. Drugs Today. 2015; 51(5):315-29, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26097904 (Lokaliseret 22. maj 2023)

 

2531. Ory-Magne F, Corvol JC, Azulay JP, et al. Withdrawing amantadine in dyskinetic patients with Parkinson disease: the AMANDYSK trial. Neurology. 2014; 82:300-7, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24371304 (Lokaliseret 2. maj 2023)

 

2532. Schaeffer E1, Pilotto A, Berg D. Pharmacological Strategies for the Management of Levodopa-Induced Dyskinesia in Patients with Parkinson's Disease. CNS Drugs. 2014; 28(12):1155-84, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25342080 (Lokaliseret 2. maj 2023)

 

1121. Agerbo S, Bakke M, Bode M et al. Parkinsons sygdom. Klinisk vejledning. Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser. 2011; 2. udgave, https://neuro.dk/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/Parkinsons_sygdom_Klinisk_Vejledning_2011.pdf (Lokaliseret 10. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...