Quinin

P01B

Revideret: 03.06.2020

Cinchonaalkaloid med skizontocid virkning, til behandling af multiresistente og komplicerede tilfælde af malaria, hvor et artemisinpræparat ikke er tilgængeligt (er ikke ligeværdigt med artemisininer til at behandle kompliceret malaria). 

Anvendelsesområder

Oralt kan quinin anvendes til flg. andre anvendelsesområder (2292)

 

Intravenøst kan quinin anvendes, hvis intravenøst artesunat ikke er til rådighed. Quinin til parenteral anvendelse er ikke markedsført i Danmark, men kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek. 

 

Behandling af malaria er en specialistopgave. 

Behandlingsvejledning

Dosering andre anvendelsesområder (2292)ved chloroquinresistent, ukompliceret falciparum-malaria 

10 mg/kg legemsvægt 3 gange daglig i 7-10 dage. Højere initialdosis ved kompliceret malaria (20mg/kg legemsvægt intravenøst). 

Bivirkninger

En række bivirkninger, kendt som cinkonisme, er hyppige ved behandling af malaria pga. den højere dosering. 

Farmakodynamik

Ukendt virkningsmekanisme, menes at interferere med parasittens detoxificering af hæmoglobin. Quinin virker på de ukønnede erytrocytære stadier af alle plasmodiearter og på gametocytterne af P. vivax og P. malariae, men har ingen virkning på vævsstadierne.

Resistens:
I Sydøstasien er følsomheden ofte betydeligt nedsat, så helbredelsesprocenten i nogle områder af Thailand og Cambodia er under 50% ved monoterapi. Fra Afrika er der berettet om spredte, men relativt sjældne tilfælde af quininresistens. 

Farmakokinetik

Quinin har en biotilgængelighed på 80% ved oral administration og elimineres overvejende ved metabolisering i leveren. Plasmahalveringstiden er ca. 12 timer hos raske, men kan øges hos patienter med kompliceret malaria. Der tilrådes ikke dosisreduktion hos patienter med kompliceret malaria, men patienter i intravenøs quininbehandling bør følges med daglig måling af QT-interval og telemetreres ved øgning i QT-interval. 20% af quinin udskilles uomdannet gennem nyrerne, men dosisjustering er kun nødvendig ved stærkt nedsat nyrefunktion. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Quinin Kinin "Copyfarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  100 mg 100 stk.   43,35

Referencer

2634. World Malaria Report. WHO. 2019; , https://www.who.int/malaria/publications/world-malaria-report-2019/en/ (Lokaliseret 3. juni 2020)

 

2897. PHE Advisory Committee for Malaria Prevention for UK Travellers. Guidelines for malaria prevention in travellers from the UK 2019. Public Health Engalnd. 2019; , https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/833506/ACMP_Guidelines.pdf (Lokaliseret 3. juni 2020)

 

2292. Askling HH, Bruneel F, Burchard G et al. Management of imported malaria in Europe. Malar J. 2012; 11:328, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22985344 (Lokaliseret 26. maj 2016)

 

2635. WHO. Management of severe malaria - A practical handbook. 2012; Third Edition, http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241548526/en/ (Lokaliseret 7. juni 2016)

 
 
 
Gå til toppen af siden...