Tetracycliner

J01AA

Revideret: 17.09.2019

Tetracyclin og doxycyclin har foruden den velkendte bakteriostatiske virkning også en virkning på visse protozoer, herunder plasmodier. Virkningen er rettet mod blodskizonterne, se Tetracycliner og tigecyclin (antibiotika til systemisk brug)

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder (2292)(2635)

  • Malariaprofylakse
    Profylaktisk mod malaria, der er forårsaget af P. falciparum.
  • Malariabehandling
    Behandling af malaria forårsaget af P. falciparum, altid i kombination med et hurtigere virkende malariamiddel, fx artemisinin, quinin eller mefloquin.

Præparatvalg

Doxycyklin er førstevalg på linje med atovaquon/proguanil til forebyggelse af malaria. 

Doseringsforslag

Herunder findes doseringsforslag til behandling henholdsvis forebyggelse af malaria. 

Behandling af malaria

Andre anvendelsesområder(2292) (2635) 

 

Bemærk: 

Doxycyclin og tetracyclin bør kun på tvingende indikation gives til børn < 8 år, imidlertid er der over de sidste år opsamlet erfaring med brug af kort tids doxycyclin til behandling af atypisk pneumoni, Q-feber og rickettsiose hos børn under 8 år, uden at der har været observeret misfarvning af tænder eller senere emalje-problemer.  

Forebyggelse af malaria

Andre anvendelsesområder(2292) (2635) 

Doxycyclin
Voksne og børn > 8 år. 100 mg 1 gang daglig fra dagen før indrejse i et område med risiko for smitte med malaria til og med 28 dage, efter at området er forladt. 

Bivirkninger

Ved anvendelse som forebyggelse af malaria gives doxycyclin ofte i længere tid, og vaginal candidiasis ses derfor ofte. 

Fotoallergisk udslæt kan ses under anvendelse af tetracycliner og ses hos 5-15% af brugere. 

Graviditet

Tetracycliner må kun anvendes under visse forudsætninger. Se endvidere præparater med doxycyclin og tetracyclin

Amning

Tetracycliner må kun anvendes under visse forudsætninger. Se endvidere præparater med doxycyclin og tetracyclin

Referencer

3578. Gaillard T, Briolant S, Madamet M et al. The end of a dogma: the safety of doxycycline use in young children for malaria treatment. Malar J. 2017; 16(1):148, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28407772 (Lokaliseret 12. juli 2019)

 

2292. Askling HH, Bruneel F, Burchard G et al. Management of imported malaria in Europe. Malar J. 2012; 11:328, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22985344 (Lokaliseret 26. maj 2016)

 

2635. WHO. Management of severe malaria - A practical handbook. 2012; Third Edition, http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241548526/en/ (Lokaliseret 7. juni 2016)

 
 
 
Gå til toppen af siden...