Artemisininer

P01B

Revideret: 24.09.2021

Artemisininer er en gruppe af lægemidler med virkning mod malaria, derivaterne blev identificeret på baggrund af 1.000 år gamle kinesiske skrifter, der fortalte om en febernedsættende effekt af et ekstrakt af kinesisk malurt (Artemesia annua). Dette medførte isolation af en ny gruppe af stoffer, artemesininer, der viste sig at have en mere effektiv parasitdræbende effekt end andre malariamidler, og i sammenlignende undersøgelser med ældre midler (quinin) medførte brugen af artesunat en klar overlevelsesfordel. Nobelprisen i medicin i 2015 blev tildelt den kinesiske professor, der først identificerede gruppen af stoffer malaria

Anvendelsesområder

Artemisininer er i dag førstevalg til behandling af al falciparum malaria hos ikke-gravide og gravide i 2. og 3. trimester.
Behandling med artemisininer alene resulterer i helbredelse hos ca. 90 % patienter med P. falciparum malaria. Behandling med et artemisinin skal altid kombineres med et andet malariamiddel. Kombinationspræparater er udviklet til oral brug fx i kombination med lumefantrin.
Der er rapporteret om nedsat følsomhed over for artemisininer og en række af de sekundærmidler, der anvendes med artemisininer i Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos og Vietnam, men behandlingen anses fortsat for effektiv til patienter smittet i dette område.
Der findes forskellige artemisininderivater til intravenøs og intramuskulær administration, som suppositorier og tabletter, fx artemether, artesunat og dihydroartemisinin. 

Behandlingsvejledning

Artesunat anvendes i Danmark til behandling af kompliceret falciparum malaria, herunder infektioner, hvor der er organpåvirkning, eller hvor mere end 2 % af erytrocytterne er inficerede. 

 

Artemether 20 mg/lumefantrin 120 mg kan anvendes til oral behandling af ukompliceret falciparum malaria eller afslutning af intravenøs behandling med artesunat.
Artemisininer anbefales ikke til børn under 5 kg. 

 

Dihydroartemisinin 20(40) mg /piperaquintetrafosfat 160(320) mg kan anvendes til oral behandling af ukompliceret falciparum malaria eller afslutning af intravenøs behandling med artesunat. 

 

Artemether 20 mg/lumefantrin 120 mg (Riamet® fra Novartis)); Dihydroartemisinin 20 (40) mg /piperaquintetrafosfat 160 (320) mg (Eurartesim® fra Sigma-Tau) og Artesunat (Arinate® fra Dafra Pharma) er ikke markedsførte i Danmark, men kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek. 

Doseringsforslag

Artesunat 

2,4 mg/kg legemsvægt i.v., som gentages efter 12 timer. Derefter 2,4 mg/kg legemsvægt dgl. i mindst 2 dage (i alt 4 doser). Ved fortsat alvorlig malaria kan behandlingen forlænges til 7 dage. 

Behandlingen kan kombineres med doxycyclin eller clindamycin og bør afsluttes med artemether/lumefantrin; Dihydroartemisinin/piperaquintetrafosfat, atovaquon/proguanil eller mefloquin

 

Artemether 20 mg/lumefantrine 120 mg 

Bør tages med et fedtholdigt måltid. 

 

Voksne og børn > 35 kg 

  • 4 tabletter efter 0, 8, 24, 36, 48 og 60 timer.


Børn 25-35 kg 

  • 3 tabletter efter 0, 8, 24, 36, 48 og 60 timer.


Børn 15-25 kg 

  • 2 tabletter efter 0, 8, 24, 36, 48 og 60 timer.


Børn 5-15 kg 

  • 1 tablet efter 0, 8, 24, 36, 48 og 60 timer.

 

Dihydroartemisinin 20(40) mg/piperaquintetrafosfat 160(320) mg 

Bør tages fastende dagligt på samme tidspunkt i 3 dage. 

 

Voksne > 75 kg 

  • 4 tabletter á 320 mg/40 mg dagligt i 3 dage.

 

Børn og voksne 36 til < 75 kg 

  • 3 tabletter á 320 mg/40 mg dagligt i 3 dage.

 

Børn 24 til < 36 kg 

  • 2 tabletter á 320 mg/40 mg dagligt i 3 dage.

 

Børn 13 til < 24 kg 

  • 1 tablet á 320 mg/40 mg dagligt i 3 dage.

 

Børn 7 til < 13 kg 

  • 1 tablet á 160 mg/20 mg dagligt i 3 dage.

 

Børn 5 til < 7kg 

  • 0,5 tablet á 160 mg/20 mg dagligt i 3 dage.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved udtalt leverinsufficiens, dvs. ved dekompenseret cirrose og/eller hepatisk encefalopati. 

Bivirkninger

Gastro-intestinale gener, hudkløe, hududslæt, hovedpine og svimmelhed. Thrombocytopeni, neutropeni og forbigående elevation af leverenzymer er rapporteret. Risiko for QT-forlængelse. Overfølsomhedsreaktioner ses sjældent. Der er beskrevet transfusionskrævende hæmolyse hos op til 20 % af patienter behandlet med intravenøst artesunat. Hæmolysen optræder op til 30 dage efter behandlingen, og det anbefales, at patienterne undersøges 2 gange om ugen for hæmolyse indtil 4 uger efter behandlingen, især patienter med initial parasitæmi > 5 %. 

Interaktioner

Ketoconazol, som er en CYP3A4-hæmmer, forlænger udskillelsen af artemisininer, men dette har næppe stor klinisk betydning. 

CYP2D6 hæmmes, og samtidig behandling med lægemidler, der metaboliseres af dette enzym og har snævert terapeutisk indeks, skal undgås. 

Hos patienter med kendt hjertesygdom bør anvendelse af intravenøs artesunat forudgås af ekg og ved påvisning af Qtc-forlængelse evt. under telemetri-overvågning. 

Farmakodynamik

Artemisininer er strukturelt ubeslægtede med andre malariamidler, men er såkaldte "endoperoxider", og virker i modsætning til de andre malariamidler på tidlige erytrocytære stadier af malariaparasitten, hvilket muligvis forklarer den hurtige kliniske effekt.  

 

Virkningsspektrum
Artemisininer og artemisinin kombinationspræparater virker mod alle 5 malariaarter, men anvendes især i behandlingen af infektioner med P. falciparum.
Artemisininerne virker hurtigt på malariaparasitter og giver derfor et hurtigt fald i antallet af parasitter i blodet. Faldet i antal parasitter i blodet sker hurtigere end ved behandling med intravenøst quinin. Samtidig er tiden fra behandlingsstart, til patienten er feberfri, også reduceret sammenlignet med behandling med andre malariamidler. 

Referencer

5015. David K, Larsen CS, Ellekvist P et al. Malaria diagnostik og behandling. Dansk Selskab for Infektionsmedicin. 2019, https://dskm.dk/wp-content/uploads/2019/05/malaria_2019.pdf (Lokaliseret 4. marts 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...