Reninhæmmere (hypertension)

C09XA

Revideret: 30.05.2023

Reninhæmmere blokerer omdannelsen af angiotensinogen til angiotensin I, hvilket medfører nedsat dannelse af angiotensin II. Resultatet er vasodilatation uden sympaticusaktivering, som det også ses for ACE-hæmmere og angiotensin II-antagonister

Anvendelsesområder

Der foreligger kun få kliniske undersøgelser, hvorfor aliskiren indtil videre kun anbefales ved let til middelsvær ukompliceret hypertension hos patienter, hvor behandlingsmål ikke er nået ved anvendelse af andre antihypertensiva. Se endvidere  Reninhæmmere

Kontraindikationer

Nyrearteriestenose og graviditet. Behandlingen bør undgås ved tidligere forekomst af angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmer eller angiotensin II-antagonister. 

 

Aliskirenholdige lægemidler er kontraindiceret til patienter med diabetes eller med moderat til alvorligt nedsat nyrefunktion, og som samtidig er i behandling med ACE-hæmmere eller angiotensin II-antagonister. 

Forsigtighedsregler

Det må tilrådes, at der iagttages samme forsigtighedsregler som ved behandling med ACE-hæmmere og angiotensin II-antagonister. Bør anvendes med forsigtighed til patienter med svær hjerteinsufficiens, svært nedsat nyrefunktion og ved diabetes, hvor der er øget risiko for hyperkaliæmi. 

Bivirkninger

De kliniske erfaringer med præparater anvendt til patienter med moderat til svær hypertension er endnu meget beskedne. Angioneurotisk ødem og hyperkaliæmi er forekommet under behandling. Diarré kan forekomme og udgør den hyppigste enkeltbivirkning.
 
 
Gå til toppen af siden...