Methyldopa

C02AB

Revideret: 30.05.2023
Methyldopa hæmmer den normale produktion af noradrenalin, men først og fremmest decarboxyleres methyldopa til methylnoradrenalin, der er en potent central α-receptoragonist. Herved nedsættes den sympatiske tonus væsentligt, hvilket er grundlaget for anvendelsen af methyldopa som antihypertensivum. Virkningen er væsentligst central. Nyregennemblødningen og glomerulusfunktionen påvirkes ikke.

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension. Anvendes ofte i forbindelse med  diuretika. Kan anvendes under  graviditet.

Pt. er der ingen markedsførte præparater i Danmark med indhold af methyldopa, men tabletter kan med  udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek. 

Graviditet

Der foreligger ingen meddelelser om human teratogenicitet. Ingen følgevirkninger kunne konstateres i follow-up studie til 7. leveår hos børn, hvis mødre blev behandlet under graviditeten. Passerer placenta. Erfaringsgrundlaget er stort. På grund af den indicerende lidelse er der tale om en specialistopgave. Se Hypertension hos gravide

 
 
Gå til toppen af siden...