Orale midler (jern og kombinationer)

B03AA, B03AB

Revideret: 16.11.2021
Jernmangel bør almindeligvis behandles oralt med et letopløseligt ferrosalt.

Anvendelsesområder

  • Jernmangeltilstande
  • Profylaktisk jernbehandling i situationer, hvor jernbehovet ikke kan forventes dækket ved en almindelig kost: Se behandlingsvejledning i Jernmangel.

Præparatvalg

Der er ikke dokumenteret forskel mellem de forskellige orale jernpræparater, hvad angår effekt. 

Bivirkninger

Afføringen farves sort. Kvalme, dyspepsi, diarré, obstipation. Tandmisfarvning (reversibel) kan ses, hvorfor overtrukne tabletter bør foretrækkes - også til børn. Intensiteten af de gastro-intestinale bivirkninger er relateret til jernindholdet i præparatet og til den totale jernmængde, som patienten tilføres pr. døgn. Generne kan ofte mindskes ved dosisreduktion ved samtidig indtagelse af føde eller ved intermitterende dosering, fx hver 2. dag. 

Hyppigheden af bivirkninger mindskes, hvis man begynder med en lav dosis, som gradvis øges. 

Interaktioner

Tabel 1. Anbefalet forskydning af dosering ved samtidig indgift af jernpræparater. 

 

Lægemiddel  

Minimum tidsinterval  

Antacida med aluminium 

2 timer 

Bisfosfonater 

2 timer 

Calcium 

2 timer 

Captopril 

2 timer 

Carbidopa 

4 timer 

Ciprofloxacin 

4 timer 

Doxycyclin 

3 timer 

Entacapon 

2 timer 

Levodopa 

4 timer 

Levothyroxin 

2 timer 

Magnesium 

2 timer 

Moxifloxacin 

6 timer 

Mycophenolsyre/Mycophenolatmofetil 

4 timer 

Ofloxacin 

4 timer 

Oxytetracyclin 

3 timer 

Tetracyclin 

3 timer 

 

Forgiftning

Farmakokinetik

Absorptionen af ferroforbindelser kan variere fra 1 % til 30 % af den indgivne dosis, afhængig af jerndepoternes størrelse, af dosisstørrelse og af det indgivne præparat. Absorptionen er størst ved svær jernmangelanæmi og aftager under behandlingen. Hos patienter med jernmangel (i modsætning til normale) absorberes jern lige så godt i forbindelse med et måltid som på tom mave. Efter indtagelse af en oral jerndosis opreguleres hepcidin umiddelbart og forbliver højt de efterfølgende 24 timer, hvilket reducerer absorptionen af efterfølgende doser givet inden for denne periode. Traditionelt er den totale døgndosis fordelt på 2-4 doser, men den øgede indsigt i jernhomeostasen åbner op for muligheden af, at dosering hver anden dag med højere enkeltdosis vil være lige så effektiv og med færre bivirkninger til følge (2765). Ascorbinsyre i moderate doser (50-100 mg daglig) kan øge absorptionen af ferro-forbindelser. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Ferrosulfat Duroferon
Parallelimport
depottabletter  100 mg 100 stk.   1,35 2,69
Ferrosulfat Duroferon
Parallelimport
depottabletter  100 mg 200 stk.   1,06 2,12
Ferrimaltol Feraccru
Norgine
hårde kapsler  30 mg 56 stk.   12,33 24,65
Ferrosulfat Ferro Duretter®
ACO
depottabletter  100 mg 100 stk.   1,33 2,67
Ferrosulfat Ferro Duretter®
ACO
depottabletter  100 mg 200 stk. (blister)   1,05 2,10

Referencer

2765. Moretti D, Goede JS, Zeder C et al. Oral iron supplements increase hepcidin and decrease iron absorption from daily or twice-daily doses in iron-depleted young women. Blood. 2015; 126:1981-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26289639 (Lokaliseret 4. maj 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...