Parenterale midler (jern og kombinationer)

B03AC

Revideret: 08.07.2022
I præparater til parenteral anvendelse er jernet bundet i komplekser, hvorfra det afgives.

Anvendelsesområder

Svær jernmangelanæmi, hvor oral behandling ikke kan anvendes pga. intolerans eller manglende effekt pga. fx mangel på kooperation eller malabsorption, eller ved klinisk behov for hurtig jerntilførelse.  

Også hos dialysepatienter i erytropoietinbehandling er det ofte nødvendigt at supplere med parenteralt jern for at opnå stigning i hæmoglobinkoncentrationen i blodet (funktionel jernmangel).  

 

I.v.-jernprodukter bør kun benyttes, hvis fordelene klart vurderes at opveje de relativt alvorlige bivirkninger, der kan optræde. Hæmoglobinstigningen ved parenteral jerntilførsel er ikke mere udtalt eller hurtigere end ved oral jerntilførsel. Diagnosen jernmangel bør baseres på relevante laboratorieundersøgelser (se indledningen til jernmangelanæmi). 

Præparatvalg

Der er ikke grundlag for at antage, at der er forskelle mellem præparaterne, hvad angår effektivitet.
Ferri-dextran kan administreres i.m. Total dose infusion (TDI) kan overvejes (gælder ikke alle præparater), hvis der er behov for en hurtig genskabelse af normale jerndepoter, eller hvis en fraktionering i flere infusioner ikke er mulig. Fordelen af en hurtigere jernrepletering bør stilles over for en mulig øget bivirkningsfrekevens, som TDI har været sat i forbindelse med. TDI bør begrænses til  hospitaler. 

  

Bemærk

Alle i.v.- jernprodukter kan forårsage alvorlige overfølsomhedsreaktioner, som kan være fatale. Reaktionerne kan opstå, selvom tidligere administration er tolereret, herunder en negativ testdosis. På denne baggrund anbefales anvendelse af testdosis ikke længere.  

Med hensyn til kontraindikationer og forsigtighedsregler henvises der til de enkelte præparater. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Alle parenterale jernpræparater er kontraindicerede ved stærkt nedsat leverfunktion med levercirrose, og/eller hepatitis og transaminaseværdier 3 gange øvre normalgrænse.  

 

Der henvises til de enkelte præparatbeskrivelser for yderligere information vedr. brug ved nedsat lever- og/eller nyrefunktion. 

Forgiftning

Farmakokinetik

Efter injektion optages komplekserne i det retikulo-endoteliale system og afgives herfra til plasma, hvor jernet bindes til transferrin. Herefter kan det udnyttes i erytropoiesen.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Jern(III)-hydroxid-dextrankompleks Cosmofer®
Pharmacosmos
injektions- og infusionsvæske, opl.  50 mg/ml 5 x 2 ml   57,49 114,97
Jern(III)-hydroxid-dextrankompleks Cosmofer®
Pharmacosmos
injektions- og infusionsvæske, opl.  50 mg/ml 2 x 10 ml   57,68 115,36
Ferriderisomaltose Diafer®
Pharmacosmos
injektionsvæske, opl.  50 mg/ml 25 x 2 ml   186,77 373,54
Ferricarboxymaltose Ferinject®
Vifor Pharma
injektions- og infusionsvæske, opl.  50 mg/ml 5 x 2 ml   197,93 395,86
Ferricarboxymaltose Ferinject®
Vifor Pharma
injektions- og infusionsvæske, opl.  50 mg/ml 20 ml   202,43 404,86
Ferricarboxymaltose Ferinject®
Vifor Pharma
injektions- og infusionsvæske, opl.  50 mg/ml 5 x 10 ml   201,92 403,84
Ferriderisomaltose MonoFer
Pharmacosmos
injektions- og infusionsvæske, opl.  100 mg/ml 5 x 1 ml   376,23 376,23
Ferriderisomaltose MonoFer
Pharmacosmos
injektions- og infusionsvæske, opl.  100 mg/ml 2 x 10 ml   373,71 373,71
Ferriderisomaltose MonoFer
Pharmacosmos
injektions- og infusionsvæske, opl.  100 mg/ml 5 x 5 ml   373,54 373,54
Jern(III)-hydroxid-saccharosekompleks Venofer
Vifor Pharma
injektionsvæske/konc. til infusionsvæske  20 mg/ml 5 x 5 ml   40,46 202,28
 
 
Gå til toppen af siden...