Feraccru

B03AB10
 
 

Jernpræparat til oral anvendelse. 

Anvendelsesområder

Behandling af jernmangelanæmi hos voksne. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 30 mg jern (som ferrimaltol). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 30 mg 2 gange dgl.
 • Sædvanligvis mindst 12 ugers behandling fastlagt ud fra blodprøver.

 

Bemærk: 

 • Kapslerne bør synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne tages på tom mave mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter et måltid.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Hæmokromatose og andre syndromer med jernophobning
 • Gentagne blodtransfusioner med heraf følgende jernophobning.

Forsigtighedsregler

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Flatulens, Kvalme, Meteorisme, Obstipation
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Undersøgelser Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT Forhøjet basisk fosfatase
Metabolisme og ernæring Tørst
Knogler, led, muskler og bindevæv Ledstivhed, Smerter i ekstremiteter
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Erytem Acne

Interaktioner

 • Jernpræparater kan nedsætte biotilgængeligheden af en række andre lægemidler, hvorfor man skal være særlig opmærksom. I de fleste tilfælde kan interaktionen undgås ved at anvende lægemidlerne med forskudt indtagelsestidspunkt. For yderligere information se tabel 1 i Orale midler (jern og kombinationer).
 • Dosisjustering af levothyroxin eller zink kan være nødvendig ved samtidig brug af jern.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Fysiologisk tilskud. Der er data for mange tusinde gravide eksponeret for oralt jerntilskud uden tegn på uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Amning

Bloddonor

Må tappes. Forudsat behandlingen er forebyggende (donor har normal hæmoglobin).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Indeholder jernkomplekset ferrimaltol.
 • Komplekset afgiver på kontrolleret måde jern til kroppens transport- og depotproteiner (henholdsvis transferrin og ferritin).

Farmakokinetik

 • Jern frigivet fra komplekset kan optages via tarmvæggen og bindes til de jernbindende proteiner ferritin (cellulært depot) og transferrin.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Samtidig fødeindtagelse nedsætter absorptionen af jern.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 45 dage.

Håndtering af kapsler og tabletter

hårde kapsler 30 mg, Norgine  

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages på tom mave mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter et måltid.

Administration

Synkes hele.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) hårde kapsler 30 mg (kan dosisdisp.) 076534
56 stk.
692,75 12,37 24,74

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  30 mg

Præg:
30
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rød
Mål i mm: 7 x 19
hårde kapsler 30 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

13.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...