Feraccru

B03AB10
 
 

Jernpræparat til oral anvendelse. 

Anvendelsesområder

Behandling af jernmangelanæmi hos voksne. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 30 mg jern (som ferrimaltol). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 30 mg 2 gange dgl. på tom mave.
 • Sædvanligvis mindst 12 ugers behandling fastlagt ud fra blodprøver.

 

Bemærk: 

 • Kapslerne bør synkes hele med et glas vand.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Hæmokromatose og andre syndromer med jernophobning
 • Gentagne blodtransfusioner med heraf følgende jernophobning.

Forsigtighedsregler

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Kvalme, Meteorisme, Obstipation.
Ikke almindelige (0,1-1%) Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT.
Ledstivhed, Smerter i ekstremiteter.
Erytem.

Interaktioner

 • Jernpræparater kan nedsætte biotilgængeligheden af en række andre lægemidler, hvorfor man skal være særlig opmærksom. I de fleste tilfælde kan interaktionen undgås ved at anvende lægemidlerne med forskudt indtagelsestidspunkt. For yderligere information se tabel 1 i Orale midler (jern og kombinationer).
 • Dosisjustering af levothyroxin eller zink kan være nødvendig ved samtidig brug af jern.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Fysiologisk tilskud. Der er data for mange tusinde gravide eksponeret for oralt jerntilskud uden tegn på uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Indeholder jernkomplekset ferrimaltol.
 • Komplekset afgiver på kontrolleret måde jern til kroppens transport- og depotproteiner (henholdsvis transferrin og ferritin).

Farmakokinetik

 • Jern frigivet fra komplekset kan optages via tarmvæggen og bindes til de jernbindende proteiner ferritin (cellulært depot) og transferrin.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Samtidig fødeindtagelse nedsætter absorptionen af jern.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 45 dage.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 30 mg (kan dosisdisp.) 076534
56 stk.
695,30

Foto og identifikation

Hårde kapsler  30 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rød
Mål i mm: 7 x 19
hårde kapsler 30 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

13.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...