Acetylcystein

R05CB

Revideret: 09.12.2021

Anvendelsesområder

Evidensen for klinisk betydende akut effekt er sparsom.
Ved langtidsbehandling med acetylcystein af patienter med kronisk bronkitis ses en lille reduktion i antallet af eksacerbationer (259).  

Et 3-årigt studie af 523 patienter med KOL kunne ikke vise nogen forskel i antallet af eksacerbationer eller i det årlige FEV1-fald mellem acetylcystein og placebo, men en subanalyse viste en reduktion i antallet af eksacerbationer på ca. 20 % i gruppen, som ikke fik inhalationssteroid. (701) (2985)

Farmakodynamik

Når acetylcystein gives som inhalation sker der hurtigt en ændring i ekspektoratets viskositet, en virkning som er maksimal efter 5-10 minutter, men da inhalationer kan have lokalirriterende effekt og udløse bronkospasme, indtages medicinen primært som brusetabletter. Efter oral indgift af acetylcystein indtræder effekten langsommere, og der kan ikke påvises acetylcystein i mucus eller bronkieskyllevæske, hvilket har rejst tvivl om ovenstående virkemåde. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Acetylcystein Granon®
Orifarm Healthcare
brusetabletter  200 mg 20 stk.  
Acetylcystein Granon®
Orifarm Healthcare
brusetabletter  200 mg 2 x 25 stk.  
Acetylcystein Granon®
Orifarm Healthcare
brusetabletter  200 mg 4 x 25 stk.  
Acetylcystein Granon®
Orifarm Healthcare
brusetabletter  600 mg 10 stk.  
Acetylcystein Granon®
Orifarm Healthcare
brusetabletter  600 mg 20 stk.  
Acetylcystein Granon®
Orifarm Healthcare
brusetabletter  600 mg 2 x 25 stk.  
Acetylcystein Mucolysin Skovbær®
Sandoz
brusetabletter  200 mg 25 stk.  
Acetylcystein Mucolysin®
Sandoz
brusetabletter  200 mg 25 stk.  
Acetylcystein Mucolysin®
Sandoz
brusetabletter  200 mg 50 stk.  
Acetylcystein Mucolysin®
Sandoz
brusetabletter  200 mg 100 stk.  
Acetylcystein Mucolysin®
Sandoz
brusetabletter  600 mg 10 stk  
Acetylcystein Mucolysin®
Sandoz
brusetabletter  600 mg 20 stk.  
Acetylcystein Mucolysin®
Sandoz
brusetabletter  600 mg 50 stk.  
Acetylcystein Mucomyst®
Viatris
brusetabletter  200 mg 25 stk.  
Acetylcystein Mucomyst®
Viatris
inhalationsvæske til nebulisator  200 mg/ml 10 ml   121,28
Acetylcystein Mucomyst®
Viatris
inhalationsvæske til nebulisator  200 mg/ml 10 x 10 ml   116,32
Acetylcystein Mucomyst®
Viatris
inhalationsvæske til nebulisator  200 mg/ml 10 ml   117,92

Referencer

2985. Zheng JP, Wen FQ, Bai CX et al. Twice daily N-acetylcysteine 600 mg for exacerba-tions of chronic obstructive pulmonary disease (PANTHEON): a randomised, double-blind placebo-controlled trial. Lancet Respir Med. 2014; 2(3):187-94, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24621680 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

259. Poole P, Black PN, Cates CJ. Mucolytic agents for chronic bronchitis or chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2012; (8), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22895919/ (Lokaliseret 1. december 2021)

 

701. Decramer M, Rutten-van Mölken M, Dekhuijzen PN et al. Effects of N-acetylcysteine on outcomes in chronic obstructive pulmonary disease (Bronchitis Randomized on NAC Cost-Utility Study, BRONCUS): a randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2005; 365(9470):1552-60, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15866309/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...