Mucolysin®

R05CB01
 
 
Ekspektorans som nedsætter viskositeten af mukøst og purulent opspyt.

Anvendelsesområder

Luftvejssygdom med sejt ekspektorat. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Brusetabletter. 1 brusetablet indeholder 200 mg eller 600 mg (delekærv) acetylcystein. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 200 mg 3 gange dgl., 300 mg 2 gange dgl. eller 600 mg 1 gang dgl.
 • Børn over 5 år. 200 mg 2 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Brusetabletterne opløses i et ½ glas vand, som drikkes.
 • Kan tages med eller uden mad.

Kontraindikationer

Nyligt overstået hæmoptyse, da koagler kan opløses, hvorpå fornyet blødning kan indtræde.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved astma eller tidligere mavesår (pga. den histamin frigørende virkning).
 • I meget sjældne tilfælde er der set alvorlige hudreaktioner. Ved tegn på forandringer i hud eller slimhinder skal patienten kontakte en læge og behandlingen seponeres.
 • Anvendes med forsigtighed til histaminfølsomme patienter. Længerevarende behandling bør undgås.
 • Natriumindhold:
  • 1 brusetablet (200 mg) indeholder 4,3 mmol natrium, som svarer til 252 mg natriumchlorid.
  • 1 brusetablet (600 mg) indeholder 6 mmol natrium, som svarer til 351 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Takykardi
Øre og labyrint Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Stomatitis Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Angioødem Urticaria
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Dyspnø
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Blødning
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Ansigtsødem
 • Acetylcystein virker histaminfrigørende og bronkospasme kan forekomme, fx i forbindelse med astma.
 • Natriumindholdet i brusetabletterne kan forværre ødemtendens.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Mucolysin®
 • Forsigtighed ved samtidig brug af hostestillende midler pga. risiko for sekretophobning.
 • Visse antibiotika bør, pga. mulig påvirkning af deres absorption, tages 2 timer forskudt i forhold til acetylcystein - det gælder fx cefalexin og tetracyclin (men ikke doxycyclin, amoxicillin og erythromycin).

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Farmakodynamik

 • Ved inhalation ses en nedsættelse af ekspektorats viskositet. Man har formodet, at effekten skyldes en fri sulfhydryl-gruppe, der reducerer disulfidbindingen i mucusproteinerne. Efter inhalation indtræder virkningen efter 1 minut og er maksimal efter 5-10 minutter.
 • Ved oral anvendelse kan der dog ikke påvises acetylcystein i mucus eller bronkieskyllevæske, hvilket gør denne virkningsmekanisme tvivlsom ved systemisk brug.

Farmakokinetik

 • Elimineres langsomt.
 • Udskilles gennem nyrerne hovedsageligt som metabolitter.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 5 % pga. ekstensiv deacetylering til cystein i tarmen. Maksimal plasmakoncentration efter 0,5 timer.

 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
brusetabletter 200 mg, Sandoz  Ingen kærv
brusetabletter 600 mg, Sandoz  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Administration

Opløses i ½ glas vand, som drikkes.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) brusetabletter 200 mg 013513
25 stk.
ikke fast pris
(HF) brusetabletter 200 mg 013571
50 stk.
ikke fast pris
(HF) brusetabletter 200 mg 005025
100 stk.
ikke fast pris
(HF) brusetabletter 600 mg 079654
10 stk
ikke fast pris
(HF) brusetabletter 600 mg 079666
20 stk.
ikke fast pris
(HF) brusetabletter 600 mg 079677
50 stk.
ikke fast pris

Substitution

brusetabletter 200 mg
Granon Orifarm Healthcare, Acetylcystein, brusetabletter 200 mg
Mucolysin Skovbær Sandoz, Acetylcystein, brusetabletter 200 mg
Mucomyst Viatris, Acetylcystein, brusetabletter 200 mg
 
brusetabletter 600 mg
Granon Orifarm Healthcare, Acetylcystein, brusetabletter 600 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Brusetabletter  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 18,1 x 18,1
brusetabletter 200 mg
 
 
 

Brusetabletter  600 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 20,2 x 20,2
brusetabletter 600 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

01.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...