Granon®

R05CB01
 
 
Ekspektorans som nedsætter viskositeten af mukøst og purulent opspyt.

Anvendelsesområder

Luftvejssygdom med sejt ekspektorat. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Brusetabletter. 1 brusetablet indeholder 200 mg eller 600  mg (delekærv) acetylcystein. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 200 mg 3 gange dgl., 300 mg 2 gange dgl. eller 600 mg 1 gang dgl.
 • Børn over 5 år. 200 mg 2 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Brusetabletterne opløses i et ½ glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.

Kontraindikationer

Nylig hæmoptyse, da koagler kan opløses, hvorpå fornyet blødning kan indtræde.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved astma eller tidligere mavesår (pga. den histamin frigørende virkning).
 • I meget sjældne tilfælde er der set alvorlige hudreaktioner. Ved tegn på forandringer i hud eller slimhinder skal patienten kontakte en læge og behandlingen seponeres.
 • Anvendes med forsigtighed til histaminfølsomme patienter. Længerevarende behandling bør undgås.
 • Natriumindhold
  • 1 brusetablet (200 mg) indeholder 4,3 mmol natrium, som svarer til 252 mg natriumchlorid.
  • 1 brusetablet (600 mg) indeholder 6 mmol natrium, som svarer til 354 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Takykardi
Øre og labyrint Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Stomatitis Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Angioødem Urticaria
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Dyspnø
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Blødning
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Ansigtsødem
 • Acetylcystein virker histaminfrigørende og bronkospasme kan forekomme, fx i forbindelse med astma.
 • Natriumindholdet i brusetabletterne kan forværre ødemtendens.

Interaktioner

 • Forsigtighed ved samtidig brug af hostestillende midler pga. risiko for sekretophobning.
 • Visse antibiotika bør, pga. mulig påvirkning af deres absorption, tages 2 timer forskudt i forhold til acetylcystein - det gælder fx cefalexin og tetracyclin (men ikke doxycyclin, amoxicillin og erythromycin).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Farmakodynamik

 • Ved inhalation ses en nedsættelse af ekspektorats viskositet. Man har formodet, at effekten skyldes en fri sulfhydryl-gruppe, der reducerer disulfidbindingen i mucusproteinerne. Efter inhalation indtræder virkningen efter 1 minut og er maksimal efter 5-10 minutter.
 • Ved oral anvendelse kan der dog ikke påvises acetylcystein i mucus eller bronkieskyllevæske, hvilket gør denne virkningsmekanisme tvivlsom ved systemisk brug.

Farmakokinetik

 • Elimineres langsomt.
 • Udskilles gennem nyrerne hovedsageligt som metabolitter.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 5 % pga. ekstensiv deacetylering til cystein i tarmen. Maksimal plasmakoncentration efter 0,5 timer.

 

Håndtering af kapsler og tabletter

brusetabletter 200 mg, Orifarm Healthcare  Ingen kærv
brusetabletter 600 mg, Orifarm Healthcare  Delekærv

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Administration

Opløses i ½ glas vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) brusetabletter 200 mg 444438
20 stk.
ikke fast pris
(HF) brusetabletter 200 mg 525125
2 x 25 stk.
ikke fast pris
(HF) brusetabletter 200 mg 466101
4 x 25 stk.
ikke fast pris
(HF) brusetabletter 600 mg 091309
10 stk.
ikke fast pris
(HF) brusetabletter 600 mg 532235
20 stk.
ikke fast pris
(HF) brusetabletter 600 mg 129021
2 x 25 stk.
ikke fast pris

Substitution

brusetabletter 200 mg
Mucolysin Sandoz, Acetylcystein, brusetabletter 200 mg
Mucolysin Skovbær Sandoz, Acetylcystein, brusetabletter 200 mg
Mucomyst Viatris, Acetylcystein, brusetabletter 200 mg
 
brusetabletter 600 mg
Mucolysin Sandoz, Acetylcystein, brusetabletter 600 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Brusetabletter  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 18 x 18
brusetabletter 200 mg
 
 
 

Brusetabletter  600 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 20 x 20
brusetabletter 600 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

14.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...