Filamentøs hæmagglutinin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Filamentøs hæmagglutinin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Boostrix®  GSK Pharma injektionsvæske, susp. i sprøjte Difteritoksoid
Pertactin
Pertussistoksoid
Tetanustoksoid
Triaxis  Sanofi injektionsvæske, susp. i sprøjte Difteritoksoid
Fimbriae type 2 og 3
Pertactin
Pertussistoksoid
Tetanustoksoid