Pentavac®

J07CA06
 
 

Kombinationsvaccine mod difteri, tetanus, kighoste og polio samt infektioner forårsaget af Haemophilus influenzae type b til immunisering af børn. 

Anvendelsesområder

Vaccination af børn mod difteri, tetanus, kighoste og polio samt Haemophilus influenzae type b infektioner. 

Dispenseringsform

Pulver og suspension til injektionsvæske, suspension.  

 

Vaccinen består af: 

 • 1 hætteglas med pulver til injektionsvæske, som indeholder Haemophilus influenzae type b.
 • 1 injektionssprøjte med suspension til injektionsvæske, som indeholder difteritoksoid, tetanustoksoid, pertussistoksoid, inaktiveret poliovirus og filamentøst hemagglutinin.

 

1 brugsfærdig dosis (0,5 ml) injektionsvæske, suspension indeholder: 

 • Difteritoksoid ≥ 30 IE
 • Tetanustoksoid ≥ 40 IE
 • Pertussistoksoid (PTxd) 25 mikrogram
 • Filamentøst hemagglutinin 25 mikrogram
 • Poliovirus D-antigen:
  • Inaktiveret type 1 (Mahoney) 40 E
  • Inaktiveret type 2 (MEF-1) 8 E
  • Inaktiveret type 3 (Saukett) 32 E
 • Haemophilus influenzae type b polysaccharid (konjugeret til tetanusprotein) 10 mikrogram.

Doseringsforslag

Børn 

 

Boostervaccination 

 

Injektion 

 • Gives som intramuskulær injektion:
  • Hos spædbørn: i øvre anterolaterale område på låret
  • Hos større børn: i deltoideus musklen.

 

Forhold til andre vacciner 

 • Kan gives samtidig med MFR-vaccine på to forskellige injektionssteder.

 

Beskyttelse 

 • Beskyttelsen mod difteri og tetanus anses for at vare mindst 5 år.
 • Varigheden af beskyttelse mod kighoste er endnu ikke fastslået, men formentlig flere år.
 • Varighed af beskyttelse mod H. influenzae er formentlig livslang.
 • Vaccinen yder ikke beskyttelse mod ikke-kapselbærende stammer af H. influenzae.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstofferne, herunder formaldehyd, glutaraldehyd, neomycin, polymixin B eller streptomycin.
 • Børn, som har haft encephalopati af ukendt ætiologi inden for 7 dage efter tidligere vaccination med en pertussisholdig vaccine.
 • Tidligere alvorlige reaktioner på vaccination. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination.
 • Børn med ikke-udredt eller progressiv encephalopati bør ikke vaccineres med pertussisholdig vaccine.
 • Feber og akut sygdom.

Forsigtighedsregler

 • Almindelig øvre luftvejsinfektion uden feber giver ikke anledning til at udskyde vaccination.
 • Hos personer med kompromitteret immunfunktion, inklusiv patienter i immunsuppressiv behandling, kan ses reduceret antistofrespons.
 • Vaccination bør fortages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.
 • Det bør overvejes at undlade yderligere vaccination mod pertussis, hvis:
  • der inden for 48 timer efter vaccinationen forekommer:
   • hypotont hyporesponsivt anfald (HHE)
   • feber > 40°C uden anden kendt årsag
   • vedvarende, utrøstelig gråd varende ≥ 3 timer
  • der inden for 3 dage efter vaccinationen opstår kramper med eller uden feber.
  • der skal tages højde for den potentielle risiko for apnø og evt. behov for respiratorisk overvågning i 48-72 timer efter indgivelse af den primære vaccinationsserie hos præmature spædbørn født ≤ 28. gestationsuge, især hos børn med tidligere respiratoriske problemer i anamnesen. Da fordelen ved vaccination er stor for denne gruppe af spædbørn, bør vaccination ikke undlades eller udsættes.
 • Alkoholindhold
  Vaccinen indeholder en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet*
Nervesystemet Gråd
Psykiske forstyrrelser Nervøsitet  (irritabilitet), Somnolens, Spisevægring
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Sjældne (0,01-0,1 %)
Vaskulære sygdomme Ødemer  (i nedre ekstremiteter)
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper  (med eller uden feber)
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotoniske-hyporesponsive episoder

*Reaktioner og ubehag på indstiksstedet: 

 • Omfatter induration, hævelse, rødme og smerter.
 • Rødme og hævelse på indstiksstedet på område ≥ 5 cm ses mindre hyppigt,
 • Større reaktioner og ubehag på indstiksstedet på et større område (≥ 5 cm), herunder omfattende hævelser af ekstremiteter, er set med ikke kendt hyppighed. Reaktionerne optræder 24-72 timer efter vaccination og forsvinder spontant indenfor 3-5 dage.

Desuden ses apnø hos præmature spædbørn ≤ 28. gestationsuge. 

Graviditet

Ikke relevant.

Baggrund: Vaccinen anvendes normalt kun til børn. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Doping

Ikke relevant

Ikke relevant. 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Ikke relevant.

Ikke relevant. 

Farmakodynamik

Virker ved at initiere dannelse af antistoffer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber

 • Difteri-, tetanus- og pertussistoksin (PTxd) samt filamentøst hemagglutinin er adsorberet til aluminiumhydroxid.
 • Poliovirus type 1 (Mahoney), type 2 (MEF-1) og type 3 (Saukett), er dyrket i VERO celler.
 • Haemophilus influenzae type b polysaccharid er konjugeret til tetanusprotein.

Håndtering

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Hvis sprøjten med suspension er uden fastgjort nål, fastgøres nålen til sprøjten og drejes en kvart omgang.
 • Sprøjten omrystes, så suspensionen bliver homogen.
 • Suspensionen injiceres i hætteglasset med pulver.
 • Hætteglasset omrystes forsigtigt, indtil der opnås en homogen suspension, som er den brugsfærdige injektionsvæske (vaccine).
 • Den brugsfærdige injektionsvæske (vaccine) skal anvendes straks efter tilberedning.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning og Generelt om vacciner og vaccination.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

B (udleveres kun gennem Statens Serum Institut).


Pulver og suspension til injektionsvæske, suspension. 1 dosis. Pakninger med 1 stk. eller 10 stk.

 
 

Revisionsdato

07.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...