Kighoste

Revideret: 30.03.2023

Kighoste skyldes toksin dannet af kighostebakterien Bordetella pertussis. Sygdommen forekommer i alle aldersgrupper og er meget smitsom. Der er smittereservoir blandt større børn og voksne. Smitte sker ved dråbeinfektion.  

 

Vaccination giver hos de fleste god, men ikke varig beskyttelse. Når immuniteten aftager, vil børnene kunne inficeres med kighostebakterien igen, men sygdommen vil som regel have et mildt forløb. Der rapporteres normalt mellem 500 og 1.000 tilfælde af kighoste pr. år i Danmark.  

I 2019 blev der dog diagnosticeret over 3.500 tilfælde af kighoste, hvilket var betydeligt højere end de foregående år. I forbindelsen med de tiltag, der blev indført for at hindre udbredelsen af COVID-19 i 2020, stoppede epidemien (5910)

 

På grund af kighosteepidemien, besluttede Sundheds- og Ældreministeriet at indføre et midlertidigt tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide i 3. trimester. Tilbuddet blev indført 1. november 2019 og gjaldt i første omgang indtil 31. januar 2020. Dette tilbud blev forlænget flere gange og gælder indtil 31.marts 2023. Vaccinationen har til formål at beskytte det nyfødte barn, indtil barnet kan få den første børnevaccine, når det bliver 3 måneder gammelt. Vaccination mod kighoste til gravide anvendes rutinemæssigt i mange lande og er vist at være meget effektiv til at forhindre kighoste, indtil barnet selv kan blive vaccineret. Samtidig beskyttes moderen også mod at få kighoste, mens barnet er helt lille. 

 

Til vaccination skal anvendes vaccinen diTekiBooster. Denne vaccine er godkendt til voksne og giver beskyttelse mod både stivkrampe, difteri og kighoste. Vaccinen diTekiPol Booster, som normalt anvendes til revaccination af 5-årige, er ikke godkendt til brug hos voksne.  

 

Vaccination bør foretages mindst én uge før forventet fødsel. 

 

Se nyheder fra Statens Serum Institut og EPI-NYT uge 51

 

Behandlingen af kighoste er overvejende symptomatisk. Makrolider, der administreres tidligt i sygdomsforløbet, kan nedsætte smitteperioden, men det er tvivlsomt, om sygdomsforløbet påvirkes. 

 

Se endvidere Det danske børnevaccinationsprogram

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Difteritoksoid
Pertussistoksoid
Tetanustoksoid
diTekiBooster
AJ Vaccines
injektionsvæske, susp. i sprøjte   5 x 0,5 ml   456,98
Difteritoksoid
Haemophilus influenzae type b polysaccharid
Pertussistoksoid
Poliovirus (inaktiveret)
Tetanustoksoid
DiTeKiPol/Act-Hib
AJ Vaccines
Udgået 23.01.2023
pulver og solvens til injektionsvæske, susp.   5 x (0,5 ml + 1 ds)  

Referencer

5910. Statens Serum Institut. Kighoste - opgørelse over sygdomsforekomst 2020-2021. SSI.dk. 2022, https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/k/kighoste---opgoerelse-over-sygdomsforekomst-2020-2021 (Lokaliseret 30. marts 2023)